Programma vastentijd in Doorn

Verschillende raden van kerken organiseren een project in de lijdenstijd of de 40-dagen-tijd; de zes weken voor Pasen. De Raad van Kerken in Doorn heeft een heel programma gemaakt voor deze vastenperiode. We geven het hier door, want het brengt andere raden van kerken ongetwijfeld weer op een idee.

De Doornse Raad van Kerken organiseert een oecumenisch vastenproject. Na Aswoensdag is er iedere woensdagavond een programma tot Pasen. De Raad geeft op een eigentijdse manier invulling aan deze periode, door samen stil te staan bijde relatie met schepping, milieu en mensen­rechten. Vaste elementen daarbij zijn een eenvoudige maaltijd, lezing, bezinning en ontmoeting, concretisering van duurzaam­heid in eigen levensstijl en een avondgebed. 

Per week staat een ander aspect centraal:

4 maart
De betekenis van voedsel in ons leven, de cultuur en (wereld-)economie
gast: mw. drs. Gerda Verburg, minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

11 maart
Gebruik van water 
gast: Ir. T.F.M.S. (Theo) van Keulen, Lid DB Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraad. 

18 maart
Duurzaamheid
gast: Dr. T (Trinus)Hoekstra; project ‘Duurzaamheid en geloofwaardige economie’ 

25 maart
Vermindering van verspilling en vervuiling; afvalverwerking   
gast: dhr. R.(Robbert) Waltmann, wethouder Ruimtelijke ordening, milieu gem. Heuvelrug

1 april
Biodiversiteit
gast: dhr. Michiel Rietveld, Kraaybeekerhof Driebergen 

8 april
Bewuster boodschappen doen  
gast: mw. Mieke Vink, Wereldwinkel Doorn

Meer informatie: bewustnaarpasen@live.nl 

Foto: Gerda Verburg, één van de sprekers in Doorn