Stevige afvaardiging gebedsweek

Met een stevige delegatie van de landelijke kerken is de 101ste gebedsweek officieel van start gegaan. Zowel bisschop mgr. Jan van Burgsteden, vice-voorzitter ds. Arenda Haasnoot en pastor Rudolf Scheltinga van de Oud-Katholieke Kerk namen deel aan de liturgie om het belang van de gezamenlijke viering in Utrecht op 18 januari te onderstrepen.

Onder de bezoekers waren vele leden van de landelijke Raad van Kerken, onder wie de voorzitter drs. Henk van Hout, de ambassatrice voor de oecumene pastor Elise Woertman, de voorzitter van de beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap prof. dr. Leo Koffeman en de voorzitter van de projectgroep Vieren ds. Gert Landman. Vele liederen hadden een evangelische toon, om op die manier de samenwerking tussen de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie tot uitdrukking te brengen.

De viering begon met drie tikken op de gong door ds. Landman. Daarop kwamen de verschillende liturgen in processie de kerk binnen. De plaatselijke pastor ds. Carol van Wieren verzorgde de meditatie. Het verhaal uit Ezechiël 37 stond centraal over de stokken, die de verschillende stammen van Israël representeerden. Na de overdenking brachten de verschillende celebranten een stok naar het liturgisch centrum. De secretaris van de Utrechtse Raad van Kerken en de secretaris van de landelijke Raad van Kerken knoopten de stokken tot een kruis. Ze symboliseerden daarmee de wens dat de verdeeldheid komend voor Christus tot een eenheid wordt.

De bijeenkomst in Utrecht vond om vijf uur ‘s middags plaats en was matig bezocht. Een belronde langs enkele andere kerken wijst uit dat gemeenten waar men de gebedsdienst ‘s ochtends had gehouden konden terugzien op goed bezochte diensten, met name in plaatsen, zoals Uithoorn, waar de diensten waren samengevoegd tot één gemeenschappelijke dienst.

Foto’s Maarten Klomp, lid van de Nieuwe Kerk te Utrecht:
Boven: pastor Rudolf Scheltinga voorafgaand aan de evangelielezing
Linksonder: ds. Arenda Haasnoot leest uit de brief aan de Romeinen
Rechtsonder: De stokken zijn tot een kruis gebonden
Linksonder: mgr. Jan van Burgsteden leest uit Ezechiël
Rechtsonder: ds. Gert Landman geeft met de gong begin en einde van de dienst aan