Afrika solidair met Zimbabwe

De Afrikaanse Raad van Kerken (AACC, All Africa Conference of Churches) roept op tot gebed en vasten voor Zimbabwe. De Raad heeft 25 januari aangewezen als een speicale dag van gebed en vasten uitgeroepen om stil te staan bij de situatie in het door Mugabe kapotgemaakte land. 

De Raad heeft op 11 december j.l haar negende Algemene Assemblee gehouden. De bijeenkomst vond plaats in Maputo in Mozambique. De assemblee heeft 25 januari aangewezen als dag waarop men solidariteit wil uitdrukken met de Zimbabwaanse zusters en broeders. 

In een verklaring geeft men een kleine opsomming van de problemen:
* de cholera-epidemie heeft inmiddels 37.000 ziektemeldingen opgeleverd en al 1800 doden.
* Er is een groot tekort aan voedsel in het land.
* Verschillende scholen zijn gesloten of kunnen onvoldoende functioneren.
* Politieke onderdrukking en intimidatie zijn aan de orde van de dag.
* Mugabe (zijn naam wordt overigens niet expliciet genoemd) houdt zich niet aan afspraken die gemaakt zijn over de verdeling van de macht.
* De officiële inflatie was vorig jaar 231 miljoen procent en leidt tot astronomische prijzen voor onder meer brood.
* Het aantal politieke, sociale en economische vluchtelingen is groot.

In de verklaring die de Afrikaanse Raad van Kerken heeft doen uitgaan wordt de tekst geciteerd uit Jesaja 58: 6-9. Daar staat: ‘Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoord als je roept; als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik”. 

Monument 

De assemblee van de All Africa Conference of Churches vindt één keer in de vijf jaar plaats. Tijdens de bijeenkomst werd een vredesmonument onthuld van de Raad van Kerken in Mozambique. Het herinnert aan het beëindigen van de burgeroorlog in het land zestien jaar geleden. AACC voorzitter Nyansako-ni-Nku zei dat het monument een getuigenis is dat een conflict kan worden beëindigd door een dialoog. Het monument is te zien op de foto.