Rentmeesterschap populair

Een gelovige is per definitie een milieu-activist. Daar kunnen de meeste bezoekers van deze site zich in vinden. De poll die enkele weken op deze site heeft gestaan geeft aan dat de meeste mensen daarbij denken aan een taak voor de gelovige als rentmeester van de schepping.

Zo’n 51,2 % van de mensen reageerde op de vraag ‘Een gelovige is per definitie een milieu-activist’ met steun voor de stelling: ‘Ja, als rentmeester van de schepping’. Een behoorlijk aantal mensen koos voor de stelling: ‘Ja, als onderdeel van de schepping’ (34,4 %). Een minderheid vinkte de stelling aan: ‘Nee, geloof is vooral voor de ziel’ (14,4 %). In totaal vulden 125 mensen de poll in. 

De poll was gebaseerd op de nota over de klimaatverandering. De projectgroep Kerk en Milieu heeft een oproep met aanbevelingen gepresenteerd in de Raad. De discussies over het milieu beheersen al enkele tientallen jaren de kerkelijke agenda. Tijdens het conciliair proces lag daarbij een accent op het rentmeesterschap. De mens mag worden aangesproken op een correcte behandeling van de schepping. Hij/zij is geroepen de schepping te beheren en te bewaren. Een meerderheid van de bezoekers van de site kiest voor deze theoloigsche duiding.

Tegenwoordig zijn er ook theologen die de mens liever positioneren als één van de partners in de schepping. Zij zoeken meer een balans van de mens naar andere vormen van leven. Zij spreken liever niet over de mens als over de kroon der schepping in de zin van de koning of beheerder. Zij zoeken het in trefwoorden als ‘kwetsbaarheid’ en ‘ecologische balans’. Een derde van de mensen die reageerde herkent zich in dit theologische accent. 
 
Daarnaast zijn er mensen die het geloof in het algemeen los zien van de klimaatverandering of een verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu. Ze zien klimaat en geloof als twee werelden. Of – wat ook kan voorkomen – ze zien de klimaatveranderingen als een teken van de eindtijd, waar je als mens niet tegenin moet gaan. De apocalyptische apotheose is juist nodig voordat de messias kan komen, verwoordde iemand in de bespreking in de Raad dit gevoelen.

De nieuwe poll gaat in op het materiaal voor de Week van Gebed om Eenheid voor de Christenen. De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie werken daarin nauw samen. Ze hebben een gemeenschappelijke datum gekozen, een gemeenschappelijk thema en gezamenlijke publiciteit. Tegelijk hebben ze het materiaal gescheiden ontwikkeld, omdat ze daarmee verwarring willen voorkomen en het aanbod zo breed mogelijk willen houden. Als ze zelf het materiaal in elkaar zouden schuiven, zo is de gedachte, meng je persoonlijke accenten met meer maatschappelijke accenten. Je vervreemdt je daarmee van de achterban. Vindt u dat een goede keus?

De poll beperkt zich tot drie mogelijkheden. U mag weer het antwoord aanvinken dat het dichtst bij uw voorkeur ligt.

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie bieden eigen materiaal aan bij de Week van Gebed. Wat vindt u daarvan?

a. Zinvol; hoe meer verschil, hoe meer keus.
b. Jammer; het geeft verwarring.
c. Er is nauwelijks materiaal nodig.