Nieuwe lichting ambassadeurs

De groep van ambassadeurs van de oecumene is compleet. Met de installatie van nog eens vijf personen zijn er inmiddels veertien mensen die de leeftijdsgroep van 20 tot 35 jaar verder in beeld brengen bij de Raad van Kerken.

Het is opvallend dat verschillende ambassadeurs hun enthousiasme voor de oecumene hebben opgedaan dankzij ervaringen in het buitenland. Onder de laatst aangetreden ambassadeurs zijn twee vrouwen die steward zijn geweest bij een internationaal congres en enkele ambassadeurs hebben Sibiu of Geneve bezocht.

Het is de bedoeling dat de ambassadeurs de Raad van Kerken adviseren ten aanzien van de inbreng van een nieuwe generatie volwassenen. De inbreng zal worden verwerkt in een rapport dat in 2009 aan de Raad zal worden aangeboden. Op verzoek van de jonge mensen zelf is het programma nog iets intensiever gemaakt. De complete groep komt bij elkaar op 28 november en spreekt dan over de oecumenelezing op 23 januari 2009 en over de opzet van de eindrapportage. De suggestie is al gedaan om een eigen hyves-groep te vormen. De jongvolwassenen introduceren zichzelf met een stukje op de website van de Raad van Kerken. 

Nagenoeg alle mensen reageerden instemmend op de vraag of jongvolwassenen andere thema’s aansnijden binnen de kerk en op een andere manier met elkaar omgaan dan andere leeftijdsgroepen. Verder verwachten de jonge mensen dat ze het verhaal van de oecumene in de eigen kerk goed kwijt kunnen. De jongste lichting ambassadeurs is officieel geïnstalleerd met een korte plechtigheid in de kapel bij de Raad van Kerken.

De volgende mensen zijn toegevoegd aan de ambassadeurs:

Daniëlle Koning (foto boven), Marrit Bassa, Suzanna Vergouwe, Jakob Stolk, Paula de Jong (respectievelijk van links boven naar rechts onder) en Elise Woertman (niet op de foto). Ze behoren tot de volgende kerken: Zevende Dags-Adventisten, Protestantse Kerk in Nederland, Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, Protestantse Kerk in Nederland, Protestantse Kerk in Nederland en Rooms-Katholieke Kerk.