Doorlopende agenda

Bij de Raad van Kerken komen vele aankondigingen binnen van activiteiten. Soms zijn het de lidkerken, soms een raad van kerken, dan weer een werkgroep of verwante organisatie. Bij wijze van service sommen we de activiteiten hier kort op en vullen we ze regelmatig aan. Activiteiten van de Raad die bij de agenda op de hoofdsite staan, worden niet herhaald.

26 oktober: Herdenking Schipholbrand. Start Hoofdvaartkerk, Hoofdweg 774, Hoofddorp. Organisatie gemeente Haarlemmermeer in samenwerking met Basisbeweging Nederland. Vanaf 19.00 uur.

24 tot 3 november: bijbel10daagse. Diverse activiteiten van het NBG. Info: www.bijbel10daagse.nl.

30 oktober: studiemiddag over ‘Zorgtaken en armoede’ van de werkgroep Arme Kant / EVA. Plaats: Utrecht, PKN. Opgave: info@armekant-eva.nl

2 november: Ontmoetingsdag ‘bewogen keuze’ voor vrouwen en meiden uit de Joodse, Christelijke en Islamitische traditie. Plaats: Arnhem. tijd: 10.30 – 16.30 uur. Opgave: L.van.Middelkoop@pkn.nl.

20 november. Bezoek Robert Warren Raad van Kerken. Plaats: bureau Raad van Kerken Amersfoort. Aanmelding: rvk@raadvankerken.nl.

22 november: Dag ‘Vreugde van alle Geslachten’. Vereniging van Orthodoxen H. Nikolaas van Myra & Orthodoxe Jongeren in Nederland. Plaats: Parochie H. Nikolaas, Lijnbaansgracht 47-48, Amsterdam. Aanmelding: VvO@movanduijn.dds.nl.