Belastingdienst steunt Raad

De belastingdienst voert indirect campagne voor de Raad van Kerken in Nederland. Met de  publiciteitscampagne over de giftenaftrek promoot de belastingdienst ook de Raad. De Raad van Kerken en ook de Stichting Vrienden van de Raad zijn daarop genoteerd met ingang van 1 januari 2008. De belastingdienst informeert met de campagne het publiek over mogelijkheden goede doelen te steunen zonder dat de fiscus de bijdragen afroomt.

De Raad van Kerken is voor de inkomsten voor het grootste deel afhankelijk van bijdragen uit de lidkerken. Jaarlijks wordt de hoogte van de bijdrage van elk der kerken vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met het aantal leden van de kerk. Het systeem is onder druk komen te staan toen de Rooms-Katholieke Kerk aangaf ingrijpend te moeten bezuinigen. De Raad maakte een reorganisatie door. Het aantal formatieplaatsen is teruggebracht tot minder dan twee. En ook de gehuurde kantoorruimte in het oude klooster in Amersfoort slonk navenant.

Tegelijk werd op dat moment extra aandacht gegeven om meer individuele donateurs te krijgen die het oecumenische werk willen ondersteunen. De promotie van de belastingdienst kan daar een bijdrage in leveren. De Raad probeert daarnaast mensen te motiveren het werk van de Raad op te nemen in een testament of nalatenschap. Als de inkomsten stijgen ligt er een programma klaar om ook de oecumenische inspanning te laten toenemen.

Mensen kunnen het oecumenische werk van de Raad van Kerken in Nederland ondersteunen door een gift over te maken op IBAN: NL09 INGB 0000 5598 39, t.n.v. Stichting Vrienden van de Raad te Amersfoort.

Wilt u zelf eens zien welke goede doelen door de belastingdienst ongemoeid worden gelaten? Ga naar het ANBI-zoekregister www.belastingdienst.nl/giften/anbi_zoeken. U zult zien dat u verschillende kerken kunt ondersteunen zonder dat minister Wouter Bos zich er mee bemoeit.