Woord van moslim en christen

 

Een ieder kan beschikken over de tekst ‘Een gemeenschappelijk woord’. De geruchtmakende brief van moslimgeleerden gericht aan christenen is nu ook in het Nederlands op deze site beschikbaar. De Contactgroep Islam gaat verder in Nederland met de toepassing van de tekst aan de slag. Eerder was het materiaal al beschikbaar in het Engels onder de titel ‘A Common Word’.

Aan het einde van de Ramadan 13 oktober (2007) hebben 138 moslim geleerden een open brief geschreven met een oproep aan paus Benedictus XVI en een aantal patriarchen, bisschoppen en protestantse raden van kerken. De brief was tevens gericht aan andere christenen, aan joden en aan alle mensen. De tekst geeft een vergelijking van verschillende religieuze bronnen en kan goed dienen als basis voor een gesprek tussen christenen en moslims.

De Contactgroep Islam heeft op 25 juni gesproken over een mogelijke follow-up voor de bespreking van deze tekst, nadat eerder al een werkdag is gehouden. Daarvan is een verslag beschikbaar. De Contactgroep onderzoekt drie mogelijke uitwerkingen: er theologiserend over spreken met moslims en joden; de brief bewerken voor plaatselijk gebruik; het gesprek aangaan met degenen die niets van de dialoog met moslims moeten hebben.

Hier is de Nederlandse tekst te vinden van ‘A Common Word’:324.doc

En hier is een verslag downloadable van de werkdag in mei 2008:326.doc