Speuren naar ambassadeurs

U helpt ons door namen te noemen van ambassadeurs voor de oecumene. Die vraag heeft de Raad van Kerken in brief gesteld aan de lidkerken. De lidkerken kunnen tot 1 september personen voordragen. De raadsvergadering van 10 september kan dan de lijst vaststellen. Op 19 september staat er een kennismaking gepland met de ambassadeurs.

Het idee van ambassadeurs is voor het eerst naar buiten gebracht door drs. Henk van Hout in de lezing die hij tijdens het jubileum van de Raad hield. Van Hout zei bij die gelegenheid: “De tijden wisselen. Een generatie van jongvolwassenen neemt de verantwoordelijkheid over. Mensen van 20 tot 35 jaar. De socioloog H. Becker beschouwt deze als een ‘pragmatische’ generatie. Ze organiseren zich anders dan eerdere generaties; meer in projecten dan in structuren. Ze communiceren met beelden en impressies, meer dan met dogmatiek of abstracte begrippen. De Raad van Kerken in Nederland zal het komend jaar extra inzoomen op deze generatie. Zo willen we jongvolwassenen als ambassadeurs van de oecumene aanstellen voor de periode van één jaar. Hen wordt gevraagd het werk van de Raad kritisch te volgen, maar ook de eigen kerken te doorlichten op hun oecumenisch élan”.

De Raad heeft eerder het beleid rond de ambassadeurs in een notitie vastgelegd. Hieronder volgt de kern van de notitie ‘ambassadeurs’.

Doel:

jonge mensen tussen de 20 – 35 jaar aanstellen als ambassadeurs van de oecumene voor de termijn van 1 jaar.

Taak:

de jonge mensen (de vitale generatie) doen drie dingen:

  1. ze schrijven een artikel van ongeveer 300 woorden waarin ze hun gedachten over oecumene geven; dat artikel wordt in ieder geval op de website geplaatst;
  2. ze geven een gevraagd advies (zo mogelijk door in de vergadering van de Raad te zijn, maar in ieder geval als dat niet kan schriftelijk) over het document dat de Raad bespreekt over de leeftijdsgroep 20 – 35 jaar;
  3. ze geven gevraagd of ongevraagd advies over oecumenische zaken gedurende de periode van 1 jaar.

Tijdsinvestering:

Het kost de ambassadeurs in ieder geval de tijd die nodig is om twee artikelen te schrijven. Meest plezierig is dat ze ook een keer aanwezig zijn in de raad. Daarnaast is de taak flexibel: gevraagd of ongevraagd advies over oecumenische zaken. De ambassadeur is daarbij onafhankelijk in het advies.

Achterliggende gedachte:

De Raad heeft besloten de leeftijdsgroep van 20 – 35 jaar in het jaar 2008/2009 centraal te willen meenemen bij de uitwerking van het beleid. Dat kan door deze groep als adviseurs een plek te geven en als aanspreekpunt naar buiten. Het beleid ontstaat en wordt geformuleerd in samenwerking met de mensen van 20 – 35 jaar.

Vergoeding:

Het gaat om vrijwilligerswerk. Er is een reiskostenvergoeding.

Samenstelling groep:

De groep van ambassadeurs is niet bij voorbaat ingeperkt tot een vast aantal. Wel zal worden geprobeerd tenminste één vertegenwoordiger vanuit elk der lidkerken te krijgen.