Mgr. De Korte blijft Raadslid


Het is de bedoeling dat mgr. dr. Gerard de Korte beschikbaar blijft als deelnemer aan de Raad van Kerken in Nederland. Mgr. De Korte is onlangs benoemd tot bisschop van Groningen-Leeuwarden. Als hulpbisschop van Utrecht was hij tot nu toe al secunduslid van de Raad van Kerken in Nederland en het ligt in de lijn van de verwachting dat dat zo blijft.

De Korte was regelmatig in de Raad aanwezig als vervanger van mgr. J.G.M. van Burgsteden uit Haarlem. Verder participeren vanuit de Rooms-Katholieke Kerk in de raad: de secretaris-generaal (tot voor kort Eduard Kimman), en de beleidsmedewerker Pieter Kohnen.

Mgr. De Korte, nadat hij bij het jubileum van de Raad in ambtsgewaad een bijdrage aan de voorbeden heeft verzorgd (links zijn collega-bisschop Van Luyn van Rotterdam en rechts de hofdame Van Karnebeek, die prinses Máxima vergezelde).Mgr. De Korte is sinds 2001 hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht. Hij heeft geschiedenis en theologie gestudeerd en is gepromoveerd tot doctor in de theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht op het onderwerp ‘Pastoraat van de verzoening’.

Gezien de samenstelling van de bevolking speelt oecumene een grote rol in het bisdom Groningen-Leeuwarden. De Korte wil zich inzetten voor de oecumene vanuit zijn visie dat christenen bondgenoten zijn in deze tijd van toename van het zoeken naar spiritualiteit en van verandering van het kerkelijk landschap. De Korte: ”Onze protestantse broeders en zusters zijn bondgenoten in een liberale cultuur waarin veel mensen afscheid nemen van het Evangelie”. En als het gaat over de protestantse vroomheid zei hij: “Het sterke besef van Gods heiligheid, die intimiteit van de verborgen omgang vind ik heel mooi en ontroerend. Dat raakt mij diep”.

De nieuwe bisschop van Groningen-Leeuwarden zal op zaterdag 13 september 2008 de zetel in bezit nemen.