Fototentoonstelling in Gouda

De raad van kerken in Gouda heeft een fotowedstrijd gehouden in het kader van 40 jaar raad. De genomineerde foto’s zijn nog in juli en augustus te zien in de St. Janskerk. In totaal waren er in Gouda 90 inzendingen. Het is een van de voorbeelden van een creatieve verwerking bij de estafette van licht.

Plaatselijke raden sturen desgevraagd berichten van hoe de estafette van licht in hun regio is verlopen. Berichten die na dezen nog binnenkomen, worden hieronder geplakt. Eerder al meldden we het verloop in plaatsen als Alkmaar, Venlo, Heerlen, Heerenveen, Amersfoort. Utrecht en Zwolle.  Inmiddels dus ook bericht uit Gouda.

De bijeenkomst tijdens de estafette in Gouda bij het Leger des Heils werd door ruim 100 mensen bijgewoond. Er waren talloze vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de kerken, de overheid, de moskeeën. Aan het einde van het evenemeent vond de prijsuitreiking plaats van een fotowedstrijd. De vier prijzen vielen toe aan 4) Marti van Amerom, 3) René de Kruyf, 2) Peter Steenbergen en 1) David Gast. Daarna was het al snel tijd om naar de St. Joost Kapel te lopen. De vesper trok ruim 80 à 90 belangstellenden. De Paaskaars werd ontstoken aan de estafette kaars uit Hoogvliet, die door ds. Robert Wilschut naar Gouda was gebracht. 

In Zwolle werd het licht van de estafette overgenomen vanuit Emmen. Er vond aansluitend een viering plaats in de kerk van de Baptisten Gemeente Unie aan de Burgemeester Drijbersingel. Daar waren ongeveer 30 vertegenwoordigers aanwezig uit 14 verschillende kerken. De fakkelsdragers in Zwolle zijn twee jongeren in het oranje en twee volwassenen. Symbolisch staan zij voor de 4 windrichtingen, kleur oranje staat voor Nederland en voor Maxima (beschermvrouwe Oranjefonds).

Het Zeeuwse Oostburg was zondag 15 juni het vertrekpunt van de estafettekaars. De St. Eligiuskerk was goed gevuld. De startdienst had als thema: Uitbundig Uitgezonden – maakt onder de volken zijn daden bekend. In kerkbladen en regionale pers ruim aangekondigd – ruim 250 leden uit de drie verschillende kerken kwamen bijeen. Het werd ook een uitbundige viering, dankzij een massaal zangkoor van ruim 50 personen: het hervormd kerkkoor samen met het koor van een naburige Belgische parochie .De liturgische inrichting was ook oecumenisch: tafel en lezenaar waren bekleed met de antependia uit de Gereformeerde kerk, de monumentale kanselbijbel uit de Hervormde kerk lag opengeslagen op tafel en de grote Willibrordbijbel, waaruit het Evangelie werd gelezen, stond op de lezenaar. Na welkom en aanvangslied werd onder applaus van de kinderen de estafettekaars voor de eerste maal aan het licht van de Paaskaars ontstoken. De “loper” heeft aan het eind van de dienst de estafettekaars de kerk weer uitgedragen – de kinderen hadden intussen “handjes” gemaakt en daarmee werd de kaars vrolijk uitgezwaaid, terwijl men elkaar Gods zegen toezong. Maandagavond 16 juni heeft dezelfde “loper” de kaars binnengebracht bij een speciale vesper van de Raad van Kerken Vlissingen in de Adventskerk te West Souburg.Een kleine delegatie van de Raad van Kerken vervolgens was aanwezig op zaterdag 21 juni bij het symposium en de indrukwekkende viering in de Jacobikerk te Utrecht. De estafettekaars is nu weer terug op de basis en zal voortaan bij oecumenische vieringen een eigen plaats krijgen.

In de Heerlense St. Pancratiuskerk vond een viering plaats in het kader van 40-jaar Raad van Kerken. Men ziet het als een een goede entree naar een nieuw actiejaar. Het komende jaar gedenkt men dat het christendom 1000 jaar in Heerlen aanwezig is.

In Nijmegen vond op 20 juni een oecumenisch café plaats in de lutherse kerk. Dr. Dick Akerboom, die professor Toine van den Hooge verving, had een stevige inleiding met als onderwerp ‘Buiten de kerk geen heil’. Hij gaf een inzicht in de ontwikkeling van de Oecumenische beweging en de bilaterale gesprekken nu tussen de Lutherse Wereld Federatie en de Rooms-Katholieke Kerk en de World Alliance of Reformed Churches (WARC) en de RK kerk – dus op wereldniveau. Deze gesprekken hebben alleen zin als ze ook kunnen worden doorgegeven aan de gelovigen op plaatselijk vlak. Het gaat daarbij bij de definitie van kerk om instituut of beweging. De beweging kan niet zonder het instituut. Maar als het instituut verstart, dan heeft het weer de beweging nodig voor de toekomst.

De tweede inleider Prof. Hein Blommestijn van het Titus Brandsma Instituut had een prikkelend korte inleiding met als titel: ‘Lopen de kerken wel leeg?’ Hij stelde daartegenover, dat er overal spiritualiteit te vinden is bij de mensen en allerlei vormen van religiositeit. Nieuwe vormen van samen kerkzijn, de volle kerken van vroeger betekende niet meer religiositeit. De motivatie van de mensen nu om te zoeken naar geloof en zingeving in het leven is een hoopvol teken. Er werden vragen gesteld en er kwam een discussie op gang met de aanwezigen en de inleiders en ook onderling, onder leiding van Ds. Stefien Jansen. Er was afwisselende muziek van Gitaar en Saxofoon, wat mooi klonk in de kerk!

Inmiddels is ook de opbrengst van de collecte in de Jacobikerk bekend. Er is in totaal 1667,10 euro binnengekomen en 10 Zwitserse franken. Het geld gaat naar het onderwijsproject van de Raad van Kerken in Soedan. Via Cordaid en Icco worden de gelden besteed.

 Deken Van Galen bij de viering in Heerlen