Geloofsgesprek krijgt impuls

Het geloofsgesprek tussen de kerken krijgt de komende tijd een stevige impuls. De beraadgroep Geloven en kerkelijke gemeenschap van de Raad van Kerken heeft twee teksten gemaakt die het gesprek in 2008 en 2009 bevorderen. De beraadgroep maakte vanuit het Engels de tekst klaar van het rapport ‘Geroepen om de Ene Kerk te zijn’. En om het gesprek in Nederland te stimuleren is er een Nederlands document aan toegevoegd, getiteld ‘Het doel is de weg’.

De nota ‘Geroepen om de Ene Kerk te zijn’ is een vertaling van het document dat de Wereldraad besproken heeft in Porto Alegre getiteld ‘Called to be the One Church’. Kerken kunnen reacties sturen naar de Wereldraad over deze nota.

Het Nederlandse stuk ‘Het doel is de weg’ is vanuit de Raad van Kerken toegestuurd aan de lidkerken. De beraadgroep formuleert in dit stuk consequenties van het internationale document voor Nederland. De lidkerken is gevraagd vóór 1 januari reageren op het document richting de Raad van Kerken. Het is de bedoeling om vervolgens een document in tweede lezing te maken, dat richting kan geven aan het geloofsgesprek tussen de kerken in Nederland. Verder is de Raad van Kerken van plan om plaatselijke raden en geïnteresseerden te betrekken bij ‘Het doel is de weg’ middels een studiedag ergens in het voorjaar van 2009.

Hieronder volgen de teksten die als basis voor het gesprek dienen. De teksten zijn gemaakt door de Beraadgroep ‘Geloven en Kerkelijke Gemeenschap’. Het betreft: ‘Het doel is de weg’ en ‘Geroepen om de Ene Kerk te zijn‘.