Bomvolle kerken

 

De estafette van licht en het kerkenfeest in Utrecht hebben vele duizenden mensen de kerk doen bezoeken. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat er circa 700 mensen in de Flint zijn geweest in Amersfoort. Het kerkenfeest in Utrecht telde zo’n 3000 tot 4000 bezoekers. En ook andere evenementen, zoals de Thomasviering in Venlo waren goed bezocht.

Thomasviering in Venlo

Vanzelfsprekend zijn er ook wel andere ervaringen; plaatsen waar men meldde dat het aantal bezoekers het ‘gewone aantal bezoekers’ niet wist te overtreffen. Maar door de bank genomen klonken er tevreden geluiden bij de mensen die de kaarsen van de estafette naar de Jacobikerk brachten tijdens het jubileumfeest. In Amersfoort was het bezoekersaantal zo groot, dat men naar een grotere zaal moest uitwijken. Het ging om een avond voor alle kerkelijke vrijwilligers van de diverse bij de Raad aangesloten kerken, met een optreden na de pauze van Stef Bos.

Thomasviering Venlo

Dr. Margriet Gosker, één van de trekkers in Venlo, stelde vast dat de Thomasviering in Venlo plaatsvond in een ‘bomvolle kerk’. Bisschop mgr. Wiertz was daar bij de participanten. De collecte tijdens de viering was na aftrek van de kosten bestemd voor Birma en China; het leverde het mooie resultaat op van zo’n 770 euro.

Elly de Haan, coördinator van de estafette rechts in gesprek met prinses en voorzitter Raad (foto Gerard Klaasen)

Arie Noordermeer, organisator van de Utrechtse kerkennacht bericht dat de eerste activiteit van de kerkennacht, een Taizéviering in de Janskerk kon plaatsvinden in een eveneens ‘bomvolle en prachtig versierde Janskerk’. Er waren twee broeders uit Taizé aanwezig bij de viering. De coördinator bezocht vervolgens nagenoeg alle activiteiten van het kerkenfeest. Het requim van Fauré werd ingestudeerd door zo’n 200 amateurs, hij trof 100 picknickende jongeren in de tuin van de studentengemeente en in Zuilen, in de Bethelkerk zag hij zenuwachtige voetbalsupporters voor een scherm.

De reacties op de viering in de Jacobikerk te Utrecht waren in de regel hoopgevend. “Een hele mooie dienst”, verwoordde een van de jongvolwassenen, “de muziek, de kaarsen, eenvoud maar oprecht. Het oecumenische vuur brandt. Dat moet me toch van het hart”.

 

Voorbereidingen in Venlo (foto’s Venlo – Margriet Gosker)

In de dekenale Pancratiuskerk in Heerlen werd op maandag 16 juni een viering van woord en gebed gehouden, waarin Deken Theo van Galen en Ds. Sophie Bloemert voorgingen: een uniek moment, wellicht het begin van meer zichtbare samenwerking in de Heerlense regio. Zie daartoe ook de website: www.raadvankerkenparkstad.nl