Oecumenische beweging wel degelijk een succesverhaal

In één generatie heeft een complete herlezing plaatsgevonden van de belangrijkste aspecten van de christelijke traditie, waarover in 2000 jaar controversen zijn ontstaan die schier onoplosbaar waren vastgeroest. “Daarom moet het maar eens uit zijn met het eeuwige gejammer over dat vruchteloze poldermodel van de Raad van Kerken (…) en de eeuwige klacht dat de oecumenische dialogen niets opleveren”. Deze woorden sprak prof. dr. Anton Houtepen woensdagmiddag in Utrecht bij het afscheid van dr. Ton van Eijk als voorzitter en algemeen secretaris a.i. van de Raad van Kerken in Nederland.

Houtepen pleit verder voor een nieuw oecumenisch commitment van de lidkerken van de Raad. Volgens Houtepen dient oecumene een pastorale prioriteit van de kerken te blijven en ‘geen sluitpost op de begroting’. Houtepen deed enkele voorstellen die volgens hem voor een nieuw oecumenisch élan zouden kunnen zorgen. Hij noemde daarbij het gezamenlijk gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling, samenwerking in de catechese van jongeren en het uitnodigen van elkaars theologen om zitting te nemen in beleidscommissies van de kerken.

Houtepen sprak in zijn toespraak ook grote waardering uit voor de rol die dr. Ton van Eijk heeft gespeeld als voorzitter van de Raad van Kerken, een functie die hij van 1998 tot 2007 bekleedde; tot maart 2008 nam hij Van Eijk bovendien de functie van algemeen secretaris waar. Volgens Houtepen nam Ton van Eijk een bijzondere plaats in. “Niet alleen op grond van de specifieke wederwaardigheden van de Raad in het begin van de 21e eeuw (…), maar ook vanwege zijn bijzondere bekommernis om de ontwikkeling van een oecumenische kerkvisie”.

Van Eijk werd tijdens het afscheidssymposium in Utrecht ook toegesproken door de nieuwe voorzitter, drs. Henk van Hout, en mgr. J.G.M. van Burgsteden.

Voor de lezing: klik hier.