Actie en bezinning

Het oecumenische klimaat heeft in de achterliggende jaren een vaste plek gekregen bij de Nederlandse kerken. De behoefte om het geloofsgesprek enerzijds en de gezamenlijke inzet in de samenleving vorm te geven heeft zichzelf in veertig jaar duidelijk bewezen.

Tijdens een ontmoeting met de pers ging drs. Henk van Hout, voorzitter van de Raad in op het 40-jarig bestaan. Ondanks de bezuinigingen ziet hij volop mogelijkheden om het werk van de Raad invulling te geven. Hij somde daartoe talloze mogelijkheden op, waarbij er ook voor de maatschappelijke component volop ruimte zal zijn. De voorzitter noemde onder meer terreinen van de samenhang in de samenleving; het milieu.

Het ANP berichtte het volgende:


‘De Raad van Kerken in Nederland heeft alle reden in juni zijn 40-jarig bestaan te vieren. Zijn belangrijkste verdienste is dat sinds 1968 de verenigende krachten binnen de kerken de overhand hebben gekregen. Dat zei voorzitter Henk van Hout van de raad woensdag bij een persbijeenkomst van de interkerkelijke organisatie in Amersfoort.

De Raad, waarbij zeventien kerken zijn aangesloten, viert het jubileum 21 juni in Utrecht. Behalve Van Hout spreekt dan ook Ineke Bakker, oud-secretaris van de raad. Van Hout wees woensdag op een reeks successen van de oecumene (het streven naar eenwording) sinds 1968. Zo erkennen veel kerken elkaars doop, zingen gelovigen uit diverse kerken dezelfde liederen, werken kerkleden samen bij de hulp aan illegalen, en zoeken zij contact met de moskee in hun buurt. Bovendien zijn er inmiddels driehonderd plaatselijke raden van kerken, ook al zijn die niet alle even actief.

Volgens Van Hout heeft de Raad zijn bestaan te danken aan ,,de ergernis over de verdeeldheid van de kerken”. ,,Als je je niet ergert, geef je het artikel in de geloofsbelijdenis op dat je in een kerk gelooft.” Hij riep de kerkleiders op meer van binnenuit over de oecumene te spreken. Dat zal volgens hem een stimulans voor andere gelovigen zijn. Ook de komende jaren zullen samenleven, samen werken en samen spreken de hoofdtaken van de raad blijven, voorspelde Van Hout. Hij noemde zeven terreinen waarop de raad de komende jaren zijn aandacht zal richten. Daartoe behoren de contacten met aanhangers van godsdiensten als de islam, de verbreding van de oecumenische beweging tot de Pinkster- en Evangelische kerken, en de intensivering van het gesprek over kerkelijke eenheid. Ook willen de lidkerken de spirituele oecumene, ,,de oecumene van het hart”, bevorderen.

In verband met de viering van het 40-jarig bestaan heeft de Raad een jubileumkrant uitgebracht, waaraan onder anderen oud-premier Ruud Lubbers, oud-minister Annemarie Jorritsma en burgemeester Job Cohen van Amsterdam hun medewerking hebben verleend. Cohen roept als buitenstaander ,,met de nodige schroom” de kerken op zich meer af te vragen hoe zij de ,,goede boodschap van het evangelie” op een aansprekender manier voor het voetlicht kunnen brengen’.


Geest  
Ook de Stedelijke Raad van Kerken te Utrecht bestaat 40-jaar. Drs. Ellen van der Kemp gaf tijdens dezelfde persontmoeting een toelichting op die plannen, die al op 12 mei van start gaan. Het ANP schreef daarover: ‘Utrecht viert op tweede pinksterdag (12 mei) het Feest van de Geest. Op het Domplein in het centrum van de stad heeft ieder tussen 10.30 en 17.30 uur de kans ,,vanuit zijn eigen inspiratie” te laten zien ,,wat hem in vuur en vlam zet”. Het festijn op tweede pinksterdag is het begin van de viering van het veertigjarig bestaan van de Stedelijke Raad van Kerken, waarbij vijftien kerken zijn aangesloten. De viering wordt op 21 juni afgesloten met een Kerkennacht, waarin een groot aantal kerken zich aan het publiek presenteert. Op de 21e geeft de in Utrecht wonende zangeres Denise Jannah rond 23.30 uur een concert in de Domkerk’.

Gratis krant
De Raad van Kerken heeft in het kader van het 40-jarig jubileum een krant gemaakt. De krant is gratis te bestellen. De uitgave is woensdag 16 april gepresenteerd tijdens een ontmoeting met de pers. Gemeenten en parochies kunnen de krant aanbieden aan de leden, zodat zij kennis kunnen nemen van de oecumenische ontwikkelingen.

In de 8 pagina’s tellende uitgave zijn onder meer interviews opgenomen met oud-premier Lubbers, burgemeester Cohen van Amsterdam en burgemeester Jorritsma van Almere. Een ieder die dat wil kan onbeperkt kranten bestellen, zolang de voorraad strekt. De Raad van Kerken vraagt een vergoeding op basis van vrijwilligheid voor gemaakte portokosten. Kranten zijn te bestellen door een emailtje te sturen naar de Raad onder vermelding van het gewenste aantal kranten en het adres waarheen de kranten moeten worden gestuurd (rvk@raadvankerken.nl).