Moslims en christenen roepen bevolking op tot respect en vreedzaam samenleven

Nederlandse moslims en christenen roepen de Nederlandse bevolking op zich in te zetten voor een samenleving waarin respect en verdraagzaam samenleven centraal staan. Dat schrijven vertegenwoordigers van de Raad van Kerken in Nederland, het Contactorgaan Moslims en Overheid en de Contact Groep Islam in een gemeenschappelijke verklaring. De opstellers van de verklaring roepen kerk- en moskeebesturen op om elkaar te ontmoeten, kerken en moskeeën open te stellen en met elkaar te werken aan een goede verstandhouding.

Aanleiding voor de verklaring is de maatschappelijke onrust die is ontstaan door de aangekondigde anti-Islam film van kamerlid Geert Wilders.Volgens christenen en moslims heeft de aankondiging van deze film in ons land onnodig tegenstellingen opgeroepen, waarvoor geen enkele redelijke aanleiding is. “Uitingen die aanzetten tot angst voor de Islam en moslims, werken destructief. (…) Angst gevoed door verkeerde beeldvorming moet niet ons richtsnoer zijn. Als er problemen zijn tussen groepen in de samenleving, dienen wij die via onderlinge dialoog en rechtvaardige regelgeving op te lossen.”

De verklaring is maandag 17 maart door vertegenwoordigers van de Raad van Kerken en de moslimkoepels ondertekend. Tijdens deze bijeenkomst is ook gesproken over de mogelijkheid om als Nederlandse moslims en christenen in Islamitische landen de Nederlandse situatie uit te leggen.

Verklaring van kerken en moslimorganisaties in Nederland: klik hier