Dr. Govert Buijs: Christelijk geloof heeft ‘intellectuele bite’

 De Nederlandse kerken hebben in de achterliggende decennia golven van verachting en hoon over zich uitgestort gekregen. Dit heeft vanaf de jaren ’60 tot grote onzekerheid geleid, die zich ook uitstrekte tot de inhoud van het eigen geloof. Volgens filosoof dr. Govert Buijs zijn er nieuwe kansen: “Het christelijk geloof is een spiritueel pad dat persoonlijk transformerend is maar ook intellectueel ‘bite’ heeft”, zo maakte hij vrijdag 18 januari duidelijk in de jaarlijkse Oecumenelezing, een initiatief van de Raad van Kerken in Nederland.

tekst van de lezing: klik hier