Benoemen en bouwen

Samen problemen benoemen, oplossen en kansen creëren

De algemeen secretaris a.i. van de Raad van Kerken in Nederland, dr. Ton van Eijk, roept samen met vele anderen de Nederlandse bevolking op haar stem te laten horen tegen de verharding van het debat rond de multiculturele samenleving.

Daartoe werd o.a. in Dagblad Trouw van 2 januari jl. door ruim vijftig andere initiatiefnemers de volgende boodschap geplaatst:

Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig 2008. We hopen dat alle Nederlanders in het nieuwe jaar op een prettige en waardige manier met elkaar zullen samenleven.

Dat is niet vanzelfsprekend. Wij maken ons grote zorgen, zowel over de reële problemen die de integratie van allochtone Nederlanders met zich meebrengt als over de gepolariseerde verhoudingen in ons land. Het maatschappelijke en politieke debat over de multiculturele samenleving is verhard. Serieuze, lastige vraagstukken worden versimpeld tot ongenuanceerde en polariserende oneliners. Daardoor worden problemen niet opgelost, maar versterkt. Zo raakt Nederland verstrikt in een neerwaartse spiraal van intolerantie en onverschilligheid.

Wij willen burgers met elkaar verbinden
Daar willen wij iets aan doen. Wij willen stimuleren dat mensen problemen in de samenleving benoemen, aanpakken en oplossen, zodat burgers zich met elkaar verbinden. En wij willen de aandacht vestigen op de plaatsen waar mensen van verschillende achtergronden goed met elkaar overweg kunnen.

Samen-leven met respect
Samen-leven kan alleen als we respect hebben voor verschillen in afkomst en culturele en religieuze oriëntaties. Als we elkaar niet discrimineren vanwege afkomst, sekse, religie of seksuele gaardheid. Als fysiek en verbaal geweld uit den boze zijn. Als we ons onthouden van extremisme. Als we ons aan de wet houden. Als de scheiding tussen kerk en staat niet ter discussie staan. De meeste van die regels staan in de grondwet of zijn algemeen geaccepteerde fatsoensnormen. Toch blijkt keer op keer dat veel mensen zich er niet aan houden.

Terugkeer naar openheid en tolerantie
Van oudsher staat de Nederlandse cultuur bekend als open en tolerant. Die cultuur staat onder druk. Eerst hadden we de neiging om te veel te gedogen. Nu dreigt intolerantie de boventoon te voeren. Het is tijd dat wij terugkeren naar de wortels van de Nederlandse traditie en een nieuwe balans vinden tussen de waarden van toen en de waarden van nu.

Positieve voorbeelden benoemen
Wij roepen u op om deze boodschap te ondersteunen. En we nodigen iedereen uit om voorbeelden te plaatsen van maatschappelijke initiatieven van mensen met verschillende achtergronden die samen problemen benoemen en oplossen en kansen creëren. Als voorbeeld voro nieuwe inspiratie en nieuwe initiatieven.

Plaats uw handtekening op de website
Maakt u zich ook grote zorgen over de problemen die de integratie van allochtone Nederlanders met zich meebrengt en over de gepolariseerde verhoudingen in ons land? Vindt u ook dat we samen de problemen moeten benoemen en oplossen? Vul dan uw naam in op de website: www.benoemenenbouwen.nl