Raad van Kerken: Meer aandacht nodig voor verbetering humanitaire situatie Afghanistan

Nederland heeft de plicht de bevolking van Afghanistan niet aan haar lot over te laten. Dat schrijft de Raad van Kerken in Nederland in een brief aan minister Van Middelkoop van Defensie. Volgens de kerken is in Afghanistan een grotere inzet nodig om gerechtigheid en vrede te bevorderen.

De Raad van Kerken richt zich tot de minister van Defensie vanuit het besef dat het kabinet een zware verantwoordelijkheid draagt voor de moeilijke beslissing over de eventuele verlenging van het mandaat van de Nederlandse militaire aanwezigheid in Afghanistan. Volgens de Raad moet Nederland al het mogelijke doen om langs de weg van onderhandelingen tot een vreedzame oplossing te komen. Nederland zou ook de initiatieven moeten ondersteunen die in Afghanistan worden genomen om meer aandacht te vragen voor de naleving van mensenrechten.

In de brief aan minister Van Middelkoop wijst de Raad van Kerken ook op de positie van Nederlandse militairen en hulpverleners in Afghanistan, van wie sommigen met hun leven hebben betaald voor hun inzet. “Wij gedenken hen met eerbied en weten ons met hun familie en vrienden verbonden in hun verdriet om dit zware verlies.”

Klik hier als u de brief wilt lezen.