Nederlandse delegatie naar Europese Oecumenische Assemblee in Roemenië

Van 4 tot en met 9 september vindt in de Roemeense stad Sibiu de derde Europese Oecumenische Assemblee plaats. Christenen uit rooms-katholieke, protestantse en orthodoxe kerken ontmoeten elkaar rond het motto Het licht van Christus schijnt over allen. Hoop op eenheid en vernieuwing in Europa. Vanuit Nederland gaan ruim dertig gedelegeerden naar Sibiu, die allen behoren tot lidkerken van de Raad van Kerken in Nederland. Onder de gedelegeerden zijn kardinaal Simonis, voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie, en scriba dr. B. Plaisier van de Protestantse Kerk in Nederland.

De Assemblee in Sibiu is een initiatief van de Raad van Europese Bisschoppenconferenties en de Conferentie van Europese Kerken. Eerdere assemblees vonden plaats in Bazel (1989) en Graz (1997). Het is voor het eerst dat de Europese kerken bijeenkomen in een overwegend oosters-orthodox land.

Tijdens de derde Oecumenische Assemblee staan negen thema’s centraal: eenheid, spiritualiteit, getuigenis, Europa, religies, migratie, schepping, gerechtigheid en vrede. Deze onderwerpen zijn afkomstig uit de zogenoemde Charta Oecumenica, een richtlijn voor samenwerking tussen kerken in Europa, die na de vorige assemblee in Graz is opgesteld en breed door kerken is ondertekend, ook in Nederland. Doel van de bespreking in Sibiu is onder meer om na te gaan of de kerken in de afgelopen jaren ook in de praktijk dichter bij elkaar zijn gekomen.

De Raad van Kerken in Nederland en de Katholieke Vereniging voor Oecumene hebben de afgelopen maanden verschillende bijeenkomsten georganiseerd om de Nederlandse inbreng in Sibiu inhoudelijk voor te bereiden. Naast de officiële gedelegeerden gaat ook een groep belangstellenden naar Sibiu, op initiatief van de Utrechtse Raad van Kerken.