Informatie en programma Landelijke Platformdag Kerktuinen

zaterdag 15 september 2007
kerk Joannes de Dooper, Kruisweg 1071, Hoofddorp

Vaak gebeurt er weinig met de grond rond de kerk, terwijl die toch het gezicht naar buiten is.
Buurtfunctie
Kerktuinen kunnen een buurtgerichte functie krijgen als een oase in de wijk om rustig te zitten of als kinderspeelplaats worden ingericht. De tuin kan zo ook de laagste drempel voor de kerk zijn door bijvoorbeeld te combineren met een kerkopenstelling en andere sociale activiteiten.
Ecologische functie
Kerktuinen kunnen ook een eigen ecologische functie krijgen met planten en struiken die er van nature thuishoren.
Kerkfunctie
Van een kerktuin kan een speciale tuin gemaakt worden, met bloemen en planten die een betekenis hebben in de christelijke traditie. Bloemen en planten kunnen gebruikt worden in de catechese, bij het liturgisch bloemschikken of voor een diaconaal project.
Een tuin met betekenis kan bijvoorbeeld dienen als pluktuin om daarmee boeketten voor anderen te maken of het bloemstuk in de kerk. Door de keuze van bijbelse en symbolische planten kan de tuin functioneren bij de uitleg van verhalen.

Hoofddorp – kinderprogramma
Al deze facetten zijn in de bijzonder kerktuin in Hoofddorp aanwezig en worden aangevuld met een indrukwekkende reeks bijbelse beelden van de bekende beeldhouwer Karel Gomes.
Deze tuin heeft een speciale buurtfunctie met onder meer een jeu de boules-baan, een vaste tafeltennistafel en een special programma dat ontwikkeld is voor kinderen om met alle zintuigen de tuin te beleven en te ervaren, en stil te staan bij emoties en verhalen. Ria Stolk, verbonden aan de boekwinkel Het Kruispunt zal daarover ‘s morgens een inleiding houden.

Spiritualiteit – labyrint
Een tuin kan ook een functie hebben als meditatietuin, bidtuin en stilte tuin. De vele indrukwekkende beelden in de tuin nodigen uit om daarbij stil te staan.
Bijzonder is ook het labyrint dat uitgevoerd is naar het voorbeeld van het labyrint in de kathedraal van Chartres. Hier kun je lopen en je weg zoeken naar het centrum van je leven, en stilstaan bij wat jezelf inspireert en bemoedigt.

Klooster- en kerktuin
De kerktuin in Hoofddorp is een voormalige kloostertuin. Daarzom zal de inleiding van Tini Brugge, auteur van het boek Geheimen uit de Kloostertuin – tuinbeleving als inspiratiebron – gaan over ‘Kerk- en kloostertuinen: bronnen van spiritualiteit’. Tini Brugge is ook medeauteur van het boek Bijbelse beelden uit de polder en van de brochure Kerktuinen op de drempel naar de wijk. Zij is tevens coördinator van de website www.kerktuinen.nl en www.kloostertuinen.nl
Het platform Kerktuinen is een van de activiteiten van de projectgroep Kerk en milieu van de Raad van Kerken www.kerkenmilieu.nl


Programma

10.15 uur    Welkom met Koffie en Thee

10.45 uur     Inleidingen

Pastor C. van Lent, gastheer en initiatiefnemer van de tuin
Tini Brugge, Tuinen, bronnen van spiritualiteit
Ria Stolk, Kinderen in een tuin

11.45 uur Onder begeleiding van rondleiders wandeling door de bijbelse tuin; ook is er gelegenheid om het labyrint te lopen

13.00 uur Lunch (zelf boterhammen meebrengen, voor soep, koffie en thee wordt gezorgd)

14.00 uur Presentatie boek ‘Bijbelse beelden in de polder’ / ds. Nico ter Linden

15.00 uur Receptie

16.00 uur Einde van de dag


Organisatie
De dag wordt dit jaar georganiseerd door de parochie uit Hoofddorp in samenwerking met de projectgroep Kerk en Milieu van de Raad van Kerken.

Kosten
Aan de dag zijn geen kosten verbonden. Aan de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de kosten van koffie, thee en soep (zelf brood meenemen!) , die ter plekke voldaan kunnen worden.

Opgave is gewenst
e-mail: hans59@quicknet.nl
telefonisch of schriftelijk: Boekhandel Het Kruispunt, Kruisweg 1067A, 2131 CT Hoofddorp tel. 023 5617392

Bereikbaarheid
Vanaf het NS-station is de bijbelse tuin bereikbaar met buslijn 140 richting Haarlem, uitstappen Kruisweg- kerk Joannes de Doper

Brochure Kerktuinen op de drempel naar de wijk (€ 7,50)
De brochures geeft informatie over de keuzes die er zijn bij het (her)inrichten van een tuin, waarbij de buurtgerichte functie aandacht krijgt. Verkrijgbaar bij de projectgroep Kerk en Milieu, Postbus 456, 3500 AL Utrecht, tel 030 -881882 e-mail: info@kerkenmilieu.nl. Ook online te bestellen via de website www.kerktuinen.nl.

Boeken
Geheimen uit de kloostertuin -tuinbeleving als inspiratiebron, Tini Brugge – fotografie Isabel Rottiers lannoo/Ten Have 2006 (€ 29,95)
Dit fraaie, rijk geïllustreerde boek kan beschouwd worden als basisboek voor het aanleggen van een kerktuin of een particuliere tuin met betekenis. Het boek bevat veel informatie over de bijbelse betekenis en symboliek van planten en bomen en de speciale vormgeving. Zestien verschillende voorbeeldtuinen worden uitgebreid beschreven waaronder een bijbeltuin, pluktuin, Maria-tuin, binnentuin, verhalentuin, heiligentuin, stiltetuin, kruidentuin, natuurtuin.
Te bestellen bij de boekhandel. Voor voorbeeldpagina’s zie ook www.bolcom.nl

Bijbelse Beelden uit de polder
Het boek bevat een beschrijving van alle bijbelse beelden in de tuin en hun inspiratie en de beplanting met een betekenis. De uitgave is zorgvuldig en fraai geïllustreerd. Het boek kan dienen als een uitgebreide tuingids, maar ook als inspiratiebron.
Dit boek wordt uitgegeven in eigen beheer (Uitgever WeesJoannes), en kost € 19,95. Het boek is uitsluitend verkrijgbaar via boekhandel Het Kruispunt. Schriftelijk bestellen of per mail kan ook.
Boekwinkel Het Kruispunt, Kruisweg 1069, CT Hoofddorp, tel 023 5617392.
www.boekwinkelhetkruispunt.nl