Persbericht 31 mei 2007

Raad van Kerken roept op tot gebed voor Israëli’s en Palestijnen

De Raad van Kerken in Nederland vraagt zijn lidkerken om hun gemeenten en parochies op te roepen om zaterdag 9 of zondag 10 juni voorbede te doen voor de situatie in het Midden-Oosten. In juni is het veertig jaar geleden dat de Zesdaagse Oorlog plaatsvond. De tegenstellingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen zijn nog altijd groot en een vreedzame oplossing lijkt nog ver. Ook in Nederland leidt het voortduren van de spiraal van geweld en tegengeweld makkelijk tot onverschilligheid. Mede daarom roept de Raad de kerken en gelovigen op om 9 en 10 juni te bidden voor een gezamenlijke vreedzame toekomst van Israeli’s en Palestijnen in de regio. De lidkerken van de Raad hebben daartoe een voorbede en een bijbehorende verklaring ontvangen.

Volgens de verklaring van de Raad van Kerken in Nederland is het meer dan ooit nodig om te zoeken naar een toekomst van vrede en gerechtigheid. “Als gelovigen en mensen die het goede willen zoeken, mogen wij ons niet neerleggen bij het duister van het geweld.” De Raad van Kerken benadrukt in haar verklaring ook de rol van religies in het conflict in het Midden-Oosten. “Hoewel dit conflict geen religieus conflict is, zijn de religies er zeer bij betrokken. (…). De drie historisch met elkaar verbonden religies, jodendom, christendom en islam, delen in de dubbelzinnigheden van de bestaande situatie. Ze hebben soms bijgedragen aan het ontstaan en de ontwikkeling van de problemen. Maar ze leven ook uit tradities die spreken van vrede en recht, van verzoening en vernieuwing. In navolging van Abraham, de vader van alle gelovigen, mogen zij blijven hopen tegen alle wanhoop in en op weg gaan naar een toekomst van vrede en gerechtigheid.”