Bisschop Van Luyn spreekt op Manifestatie voor een generaal pardon

De Raad van Kerken in Nederland ondersteunt de Manifestatie ‘Kies voor een humaan asielbeleid, te beginnen met een generaal pardon’. Deze wordt gehouden op zaterdag 4 november van 14.00 tot 16.00 uur op het Plein in Den Haag. Namens de Raad van Kerken zal mgr. Ad van Luyn, rooms-katholiek bisschop van Rotterdam, het woord voeren.

De Raad van Kerken dringt al jaren aan op een humaan asielbeleid. Onderdeel daarvan is een generaal pardon voor asielzoekers die voor 1 april 2001 een asielverzoek hebben ingediend. Volgens de Raad is het niet verantwoord mensen die al zo lang in ons land zijn, alsnog terug te sturen naar hun land van herkomst.

De Manifestatie ‘Kies voor een humaan asielbeleid…..’ wordt georganiseerd door een groot aantal maatschappelijke organisaties, waaronder Amnesty International en Vluchtelingenwerk Nederland. Artiesten, bekende Nederlanders, politici en vluchtelingen doen vlak voor de verkiezingen nog een keer een oproep voor een generaal pardon.

Katja Schuurman presenteert de middag. Asielzoekers die al jarenlang wachten op een verblijfsvergunning doen hun verhaal. Naast bisschop Van Luyn voeren ook anderen het woord. Onder hen Huub Oosterhuis, Hedy D’Ancona en Harry de Winter. De politici Wim van de Camp (CDA), Hans Spekman en Samira Abbos (PvdA), Jan de Wit (SP), Naïma Azough (GL) en Fatma Koser Kaya (D66) spreken zich uit over de leus ‘Kies voor een humaan asielbeleid, te beginnen met een generaal pardon’. Daarnaast zijn er verscheidene muzikale optredens.

Voor meer informatie over de Manifestatie, zie www.generaalpardonnu.nl of www.humaanasielbeleid.nl