Leesrooster 2013-2022

Het oecumenisch leesrooster is vervaardigd in opdracht van de Raad van Kerken in Nederland. Het leesrooster dient al meer dan 30 jaar als leidraad bij de eredienst in gemeenten/parochies van vele bij de Raad aangesloten lidkerken. Ook is het rooster de basis van bijbeluitleg op scholen en zondagscholen.

Negen jaar

De werkgroep Oecumenisch Leesrooster heeft dit rooster gemaakt voor een periode van negen jaar. Het rooster spreidt zich daarmee over een veel langere tijdspanne uit dan tot nu toe gebruikelijk. Daardoor is het mogelijk meer balans te brengen in de lezingen over een wat langere periode. Ook elementaire lezingen (een term van Jaap H. van der Laan) krijgen een plek. Daarmee bedoelt de werkgroep de lezingen die representatief zijn voor de afzonderlijke Bijbelboeken. Het gaat om de gedeelten die in de gang van het kerkelijk jaar onmisbaar zijn, die kerygmatisch of godsdienstpedagogisch vooropstaan of waar in de praktijk van het vieren het meeste plezier te beleven valt.

ABC-indeling

Als onderlegger is opnieuw de ABC-indeling van het Lectionarium ’69 benut, namelijk in de versie van het Dienstboek van de PKN. Evenals in voorgaande jaren zijn de epistels op de groene zondagen hersteld met gebruikmaking van het Oud-Katholiek Lectionarium.

Onder het ABC-jaar ligt het oude eenjarige rooster dat in zijn voor-tridentijnse gestalte bewaard is gebleven in de lutherse en anglicaanse traditie. Het heeft met name in het A-jaar onmiskenbare sporen nagelaten. De werkgroep heeft ervoor gekozen in het jaar 2017 – ter gelegenheid van vijf eeuwen Reformatie – de lutherse leeswijze een jaar lang in te roosteren. Dat zal, naast historische redenen, ook bijzonder nuttig zijn om het nieuwe Liedboek, dat vanaf mei beschikbaar is, beter te leren kennen.

Downloads

Errata

Op de zesde zondag van Epifanie heeft het Dienstboek van de PKN in het C-jaar een fout gemaakt (blz. 1201). De vermelde evangelielezing moet zijn: Lucas 6,17-26 en niet Lucas 6,27-38 die immers voor de zevende zondag van Epifanie genoteerd staat.