IX Assemblee Wereldraad van Kerken in 2006 in Porto Alegre

Over de Wereldraad
De Wereldraad brengt meer dan 340 kerken, denominaties en kerkgemeenschappen samen in meer dan 100 landen en regio’s over de hele wereld en vertegenwoordigt zo’n 550 miljoen christenen, waaronder de meeste orthodoxe kerken, een breed palet van denominaties uit de protestantse traditie, zoals de anglicanen, de doopsgezinden, de methodisten en gereformeerden. zowel als vele verenigde en onafhankelijke kerken.  
Als belangrijkste punten van verandering de laatste jaren vallen de volgende velden op:
 • De veranderde positie van de Wereldraad in de wereldwijde oecumenische beweging.
 • Een definitieve verschuiving van het accent van het Noorden naar het Zuiden.
 • Een grotere betrokkenheid van alle lidkerken door een besluitvormingsprocedure gebaseerd op consensus.

  In Porto Alegre zal het definitief niet meer gaan over wie erbij horen en wie niet, maar over wat de rol van de Wereldraad is in de wereldwijde oecumenische beweging en welke rol de Wereldraad op zich neemt in het hele proces van globalisering. Laten we hopen dat we niet zozeer meer bezig zijn met de vraag wie we zijn, als wel met de vraag wat we samen kunnen doen.

  Over de IX Assemblee in Porto Alegre
  Van 14-23 februari 2006 vond in Porto Alegre in Brazilië de 9e Assemblee van de Wereldraad van Kerken plaats.
  Hieronder een aantal verwijzingen en artikelen over die assemblee.

  Link naar de website van de Wereldraad met informatie over de Assemblee

  Discussienota ‘Love, lust and life’, een bijdrage van de Raad van Kerken in Nederland aan de bezinning over human sexuality binnen de Wereldraad van Kerken.

  Een van de hoofdthema’s van de Assemblee is ‘economic justice’. Ter voorbereiding op dit thema verscheen van het Justice, Peace and Creation Team het achtergronddocument ‘Alternative Globalization Addressing Peoples and Earth (AGAPE). Het document is beschikbaar als pdf-document (Engelstalig)

  Verslag van de Assemblee – Ineke Bakker
  … Het is ondoenlijk om in het bestek van enkele pagina’s verslag te doen van de talloze activiteiten op de Assemblee. Dit verslag is dan ook een selectie, waarbij vooral gekeken is naar die elementen van de bijeenkomst die voor de Raad van Kerken in Nederland van belang kunnen zijn…
  Download het hele artikel als Word-document

  Assemblee van de gemiste kansen – Wout van Laar
  Een terugblik op de assemblee van Wout van Laar, secretaris van de Nederlandse Zendingsraad. Zijn bijdrage verscheen in Centraal Weekblad (en enigszins verkort ook in: Friesch Dagblad, Nederlands Dagblad en Het Goede Leven).
  Download als Word-document

  Belangrijke rol Rooms-Katholieke Kerk op Wereldraadvergadering in Porto Alegre
  Met een bijna jubelende gebedsviering sloot op 23 februari de negende algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken. De voorzitster leidde de zittingen waarop documenten moesten worden vastgesteld behoedzaam. Alle documenten zijn volgens het consensusmodel met vrijwel algemene stemmen vastgesteld. De Braziliaanse lutheraan Walter Altmann volgt Aram I op als voorzitter, Nederland heeft nu twee vertegenwoordigers in het Centraal Comité van de Wereldraad: de herkozen predikante W. Houweling en nieuwkomer J. Vercammen, de oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht. G. van Dartel van de Vereniging voor Oecumene over de rol van de R.-K. Kerk tijdens de Assemblee.
  lees het artikel, gepubliceerd in rkkerk.nl (pdf-document)

  ‘Postmoderne’ Assemblee Wereldraad primeur voor Latijns-Amerika
  De Assemblee van de Wereldraad van Kerken (14-23 februari) is voorbij. Tien dagen lang verzamelden zich zo’n 5.000 delegatieleden, mensen voor workshops en pers voor de zevenjaarlijkse vergadering van de Wereldraad. Het is onmogelijk een afgerond oordeel te vormen over het gebeuren. Daarvoor gebeurde er te veel, waren er te veel mensen en was het geheel te divers. Een Assemblee van de Wereldraad blijkt een postmodern, meerduidig geheel. Belangrijk en boeiend, maar met een aantal wezenlijke manco’s. Daphne van Roosendaal, in Porto Alegre aanwezig namens de Vereniging voor Oecumene, bericht.
  lees het artikel, gepubliceerd in rkkerk.nl (pdf-document)

  Consensusmodel Wereldraad is verrijking – Wies Houweling in Pokrof
  Op de eerstvolgende Assemblee van de Wereldraad van Kerken, die van 14 tot 23 februari plaatsvindt in Brazilië, wordt voor het eerst op grote schaal gewerkt met het consensusmodel. Lid van het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken, Wies Houweling noemt het in het nummer van Pokrof dat vandaag verschijnt: “een van de belangrijkste theologische beslissingen van de laatste tijd” binnen de Wereldraad.
  lees het hele artikel (pdf-document)

  Veelgelovig Brazilië decor Assemblee – Daphne van Roosendaal
  Een artikel van Daphne van Roosendaal voor rkkerk over de Assemblee en de betrokkenheid van de Rooms-Katholieke Kerk bij de Assemblee en het werk van de Wereldraad. “Houtepen benadrukt het belang van de Assemblee voor de katholieke Kerk, ook in Nederland: ‘Het is belangrijk om om je heen te kijken binnen de christenheid en te luisteren naar wat de Geest van God je via andere kerken te zeggen heeft.’
  lees het hele artike (pdf-document)