Klimaattop COP28 Dubai

Van 30 november tot en met 12 december vindt in Dubai de 28e klimaattop plaats. COP28 brengt leiders, beleidsmakers, wetenschappers en pleitbezorgers uit de hele wereld bij elkaar brengt om de klimaatverandering aan te pakken en een het pad naar een duurzame en veerkrachtige toekomst uit te stippelen.

In lijn van een lange geschiedenis van betrokkenheid bij klimaatrechtvaardigheid op VN-klimaatconferenties, geeft deelname van de Wereldraad van Kerken aan COP28 de kans om haar zorgen over de klimaatnood te uiten, haar stem te verheffen en inzichten uit de oecumenische gemeenschap onder de aandacht te brengen.

Radicale verandering

De Wereldraad van Kerken vindt het daarbij belangrijk om de spirituele dimensie toe te voegen. De aanpak van klimaatverandering is een diepgaande morele en ethische uitdaging. Vandaar ook dat de religies zich ermee bemoeien. Het gaat om het behoud van de schepping, inclusief mensen, dieren, planten en ecosystemen. De mensheid zal radicaal van koers moeten veranderen. Daarom wordt sinds een aantal jaren met nieuwe ogen gekeken naar andere culturen, met name die van oorspronkelijke bewoners, want die kunnen ons in veel opzichten een hoop leren. De Wereldraad werkt nauw met hun organisaties samen en versterkt hun stem.


Marijke van Duin – sinds 2000 lid van de klimaatwerkgroep van de Wereldraad van Kerken en voorzitter van de Netwerkgroep Schepping en duurzaamheid van de Raad van Kerken in Nederland – volgt de top op de voet en schrijft in onderstaande blogs over haar bevindingen.

COP 28 Dubai:
Eindspel

Eerlijk is eerlijk: ik had niet verwacht dat COP 28 ‘al’ op 13 december zou worden afgerond. En velen met mij. Voorzitter Al Jaber en zijn staf hebben zich de niet malse kritiek aangetrokken en een flinke tand bij gezet. >>

COP 28 Dubai:
Aanpassing

Vandaag is de eerste helft van COP 28 afgesloten. Morgen is er een ‘rustdag’, in zoverre dat er dan geen onderhandelingen zijn. Toch worden er wel degelijk bijeenkomsten gehouden en er is strategisch overleg door de oecumenische delegatie. >>

COP 28 Dubai: Tijdsdruk

Dit is de dag van te laat begonnen en uitgestelde vergaderingen én de dag waarop de Indigenous Peoples (oorspronkelijke bewoners) van zich laten horen. In een vlammend betoog trekken ze van leer tegen de fossiele sector die Moeder Aarde beschadigt. >>