Oecumenelezing

Begintijd 18 januari 2019 15:00

Eindtijd 18 januari 2019 18:00


Prof. dr. Frits de Lange verzorgt de Oecumenelezing over het thema pelgrimage.
Na de lezing is er een vesper en de nieuwjaarsreceptie sluit het geheel af. Wie wil komen wordt verzocht zich vooraf op te geven via rvk@raadvankerken.nl; De toegang bedraagt 15 euro per persoon; studenten gratis. Betalen kan bij de ingang van de kerk of door overmaken op IBAN NL46 INGB 0000 3221 05 t.n.v. Raad van Kerken in Nederland o.v.v. Oecumenelezing 2019.


Prof. Dr. Frits de Lange Frits de Lange ziet in de pelgrim een nieuw paradigma voor mensen van deze tijd. We mogen ons leven verstaan als een reis. Iets dat groter en sterker is dan onszelf zet ons in beweging. Leven is vandaag de volgende stap durven zetten in het vertrouwen dat het morgen beter zal gaan dan vandaag.

Als Raad van Kerken hebben we het thema van de Pelgrimage van gerechtigheid en vrede centraal staan in het beleidsplan. We hebben dat thema overgenomen van de Wereldraad van Kerken. De kerkelijke thema’s laten zich bundelen in een gezamenlijke inzet van mensen van goede wil, waarbij gerechtigheid het kompas is en vrede het levenslied. Vragen die opkomen zijn: hoe verhoudt de persoonlijke pelgrimage waarover Frits de Lange schrijft zich tot de gezamenlijke tocht die we als mensen maken? Hoe onbevangen is de pelgrimage die aangezet wordt door ‘heilige onrust’? En hoe verhoudt die inzet zich tot gerechtigheid en vrede?

In zijn oecumenelezing verkent Frits de Lange de consequenties van de keuze van de Wereldraad voor de metafoor van de pelgrimage. Is het een gelukkige greep of een gevaarlijke?

Programma en meer informatie, bekijk de folder: klik hier

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl