Vier kerken vallen in groene prijzen

Vier kerken zijn als winnaars uit de bus gekomen bij het project ‘Goed voor Duurzame Innovatie’. Zij ontvangen een bedrag om een innovatief groen plan te realiseren. Het gaat om een pop-up wagen in Rivierenland-Oost, een duurzame kerktuin en het opvangen van regenwater in Rhenen, een broeikas voor de buurt in Winterswijk en een thema-tuin in Nieuw- en St. Joosland.

De kerken dienden hun plannen in bij GroeneKerken en Maatschappij van Welstand. Met het project ‘Goed voor duurzame innovatie’ wilden de twee organisaties kerken prikkelen om vernieuwend te verduurzamen.

De vier winnaars worden door Maatschappij van Welstand en GroeneKerken geroemd om hun brede kijk op duurzaamheid. ‘Ik ben heel trots dat deze kerken verder kijken dan de voor de hand liggende stappen, zoals eerlijke koffie en ledlampen’, zegt Matty van Leijenhorst van GroeneKerken. ‘De winnaars maken de verbinding tussen kerk en samenleving en gebruiken daarvoor duurzaamheid als thema. Zo laten ze zien wie ze zijn als kerk en brengen ze zegen voor de buurt.’

Van de vier winnaars, neemt de Protestantse Gemeente Rivierenland Oost het initiatief een ‘pop-up’ wagen in te zetten bij festivals, evenementen en bijvoorbeeld de plaatselijke pluktuin. Zo brengen ze duurzaamheid onder de aandacht. De Protestantse Gemeente Rhenen gaat de kerktuin vernieuwen. Daarbij worden onder andere de regenpijpen afgekoppeld en is er oog voor vergroting van de biodiversiteit. Pioniersplek De Klimop zet een moestuin op, om daarmee geloof, samenleven en duurzaamheid te verbinden. De vierde winnaar, Protestantse Gemeente Nieuw- en St. Joosland, werkt aan een thema-tuin rond de kerk midden in het dorp. Dit doen ze samen met de buurt, en in combinatie met preken en bijbelstudies over duurzaamheid.

GroeneKerken en Maatschappij van Welstand willen kerken stimuleren om aan te sluiten bij de klimaatdoelen van de Nederlandse overheid: 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Met het project ‘Goed voor duurzame innovatie’ stelden de twee organisaties geld beschikbaar voor groene, vernieuwende plannen van kerken.