Einde beperkende maatregelen in zicht

Tijdens de persconferentie van 15 februari jl. heeft de minister van VWS bekend gemaakt dat in Nederland op 25 februari aanstaande nagenoeg alle beperkende maatregelen i.v.m. de bestrijding van de covid-19 pandemie komen te vervallen: normale sluitingstijden, nergens meer de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en geen mondkapjesplicht meer. Ook het coronatoegangsbewijs wordt dan afgeschaft.

Voor kerkdiensten betekent dit dat met ingang van 25 februari a.s. geen beperkingen meer zullen gelden over aantallen kerkgangers omdat de verplichte 1,5m afstand is komen te vervallen.

Wel zal het hanteren van de basisregels belangrijk blijven en ook het zorgen voor voldoende ventilatie. Ook een goede routing in het kerkgebouw blijft een aandachtspunt.

In de loop van volgende week zal het interkerkelijk Contact In Overheidszaken (CIO) een aantal nader uitgewerkte aandachtspunten publiceren.