Wie wil Paul van Geest uitnodigen?

In het weekend van 9 en 10 september vindt Kerkproeverij plaats. Kerkgangers nodigen gasten uit om mee te gaan naar de kerk om het geloof te ‘proeven’. Ook veel rooms-katholieke kerken doen mee. Op de website KRO.nl/katholiek laat de redactie bekende en onbekende rooms-katholieken aan het woord. Waar gaan ze naar de kerk en wie willen ze uitnodigen tijdens de Kerkproeverij? We nemen één tekst over als maakmaker. Elske Scholte in gesprek met Paul van Geest, hoogleraar Kerkgeschiedenis, Tilburg University.


Naar welke kerk ga je?

Mijn kerk is de Rooms-Katholieke Parochie OLV Geboorte Pastorie-kerk in Berkel en Rodenrijs. Ik heb een sleutel van die kerk en heel regelmatig ga ik er in mijn eentje zitten. Dan ben ik helemaal alleen en heb die prachtige sacrale ruimte voor mezelf. Het is er heel stil en tegelijk vol energie, vol zuiverende kracht. De stilte is dan in mij als ik in de kerk ben. Ik kan dan goed nadenken. Dan probeer ik te bedenken, wat dat is, wat zo’n 1,3 miljard mensen samenbindt al meer dan 2000 jaar? Mensen van alle rangen en standen en klassen, die hier gedoopt, gevormd en uitgevaren zijn. Zo mediteer ik over het leven en dat helpt om gelukkig te zijn.

Wie zou je willen uitnodigen in jouw kerk?

Ik zou graag de paus uitnodigen. Wij zijn in Nederland zo’n vooruitgeschoven post als het gaat om een geseculariseerde samenleving. Maar in vergelijking met minder geseculariseerde samenlevingen zijn wij heel christelijk in de praktijk. Het mensbeeld van het christendom ligt par excellence ten grondslag aan ons onderwijs, aan de zorg, aan het rechtssysteem. Maar door de ontkerkelijking weten we dat eigenlijk niet meer en denken wij dat na de Verlichting waarden als solidariteit, gelijkwaardigheid van iedereen en compassie zijn uitgevonden. Niet dus.

Wat hoop je dat ze daar beleven?

Ik zou de paus willen uitnodigen om hem te laten voelen hoe het is om in een dorpskerk te zitten in een maatschappij waarin de kerk zo gemarginaliseerd is dat hij het zich niet echt kan voorstellen. Maar het is ook een maatschappij waar de betrokkenheid op mensen in nood groot is. Daarna zou ik hem bij mij thuis op de koffie uitnodigen. Dat is leuk voor mijn kinderen. De parochianen mogen ook komen.


Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl