Raad van Kerken in Nederland

Archief | Open Brief BBB, Amsterdam

De Raad van Kerken Amsterdam en de Taakgroep Vluchtelingen Amsterdam van de Raad hebben 13 juli 2017 een Open Brief aan B&W en de raadsleden van de Gemeente Amsterdam gestuurd. In deze brief wordt ingegaan op de door de Raad van Kerken Amsterdam gesignaleerde en gewenste situatie rond de Bed/Bad/Brood-voorzieningen in Amsterdam. Wat dat laatste betreft beveelt de Raad van Kerken Amsterdam het voorstel aan dat door verschillende organisaties is gedaan voor een 'Doorstroomhuis'.


Lees de Open Brief d.d. 13 juli 2017 hier [PDF].