Raad van Kerken in Nederland

2016 | Bevestiging van eenheid

De WCRC (Wereldbond van Gereformeerde Kerken) die zo'n tachtig miljoen christenen vertegenwoordigt, heeft een boekje uitgebracht met daarin de materialen voor de algemene vergadering (General Council) deze zomer in Leipzig. Een onderdeel van de bundel heeft met liturgie en vieren te maken. Er staan liederen in en gebeden en zelfs een homilie. De eerste tekst van dit onderdeel is een belijdenis, een uitdrukking van eenheid. Die Engelse tekst is hieronder afgedrukt in een vrije Nederlandse vertaling. Het is een tekst van Nolan Palsma.


Bevestiging van eenheid


Wij
delen één geloof,
hebben één roeping,
zijn één van ziel en één van zin;
hebben één God en Vader,
zijn vervuld van één Geest,
zijn met één doop gedoopt,
eten van één brood en drinken uit één beker,
belijden één Naam,
zijn gehoorzaam aan één Heer,
werken aan één zaak,
en delen in één hoop.


Wij samen
zullen de hoogte en de breedte en de diepte kennen van de liefde van Christus;
en samen zijn we gebouwd naar het beeld van Christus tot een nieuwe mensheid;
samen kennen en dragen we elkaars lasten, en vervullen we daarmee de wet van Christus,
we hebben elkaar nodig, en bouwen elkaar,
we vermanen elkaar en we troosten elkaar,
we lijden met elkaar omwille van de gerechtigheid.


Samen bidden wij; samen dienen we God in deze wereld.