Raad van Kerken in Nederland

2016 | Kerk als openbaar gebouw

Protestantse kerk doet onderzoek naar meeleven in het kader van de Maand van Spiritualiteit met als thema compassie. Als u de cijfers wilt lezen ga dan naar deze site of die van de PKN, maar ook op gelovendoejeindekerk.nl daar vindt u alle cijfers en verdere informatie van dit onderzoek.


Al jaren gooi ik hier en daar balletjes op om van de kerk, altijd gelegen midden in de wijk van stad of dorp, een openbaar gebouw te maken. Enerzijds omdat de kerk zo een centrale ontmoetingsplaats kan worden, anderzijds om kerksluiting tegen te gaan. Nu wordt u natuurlijk nieuwsgierig. Mooi zo, daar hebben we wat aan.


Het plan. Als de kerk een openbaar gebouw wordt, vrij en ruim toegankelijk voor een ieder in de wijk, ontstaat er een ontmoetingsplaats met velerlei activiteiten die de vinger aan de pols houdt binnen een cirkel er omheen. Zo ga je eenzaamheid tegen en biedt hulp bij, financiële problemen, psychiatrische problemen, fysieke ziekte, maatschappelijke ondersteuning dus. En je brengt mensen uit de buurt direct in contact met de sociale kant van het christendom. Heel praktisch allemaal. Een geweldige boest om het aanzien van de kerk te vergroten. Als dan ook nog leden uit de kerk aldaar zich per straat of buurt als aanspreekpunt beschikbaar en kenbaar maken, hebben we cirkels van omzien naar elkaar.


Halen we zo de verantwoordelijkheid bij de burger zelf en bij de overheid weg? Nee, want de kerk heeft zo een signaleringsfunctie en is doorgeefluik aan een centraal punt van de overheid die verder professionele hulp en ondersteuning bieden kan. Dat is participeren in de samenleving als christenen.

Nu de centen. Tegenover deze maatschappelijke functie mag de overheid wel met de geldbuidel zwaaien, openen, uitdelen aan de plaatselijke kerk en zo bijdragen aan maatschappelijke cohesie, participatie en meehelpen de kerkgebouwen open te houden. Kerken zijn duidelijke bakens in wijk of dorp. Iedereen weet die te vinden. Nu nog helpen de drempel te slechten. Misschien is dit plan zo gek nog niet om dat voor elkaar te krijgen. Overigens vrijwilligers genoeg binnen de kerk, zoals pasgeleden in een rapport duidelijk werd. De kerk als openbaar gebouw met deuren die open gaan en staan. Het zal het aanzien van het christendom zeker ten goede komen.


Rik Bronkhorst

(Rik Bronkhorst zorgt als columnist en journalist voor bijdragen op deze website)