Armoede aan overvolle tafel

Onlangs was ik bij de presentatie van het rapport over armoede en wat de gezamenlijke kerken bijdragen om dit probleem enigszins te verzachten voor hen die in armoede aan de deur kloppen. U vindt dat misschien gek, maar ik raak dan geëmotioneerd. Mijn hart speelt op, mijn geweten knaagt, mijn verontwaardiging groeit. Aanwezig waren ook een keurige mevrouw in een scootmobiel en Carola Schouten, politica Tweede Kamer, ChristenUnie.


De eerder zwijgzame mevrouw in de scootmobiel nam het woord en vertelde uit haar eigen povere bestaan. Schrijnend om te horen hoe waarheid en schaamte samen waren gegaan in haar leven. Waarheid over niet rond kunnen komen, geen bezoek durven ontvangen, geen bloemetje op tafel, geen uitje zo nu en dan. Schaamte over haar armoede. Een van die ongeveer één miljoen medeburgers die hun eigen bijdrage aan zorgkosten van 385 euro per jaar niet kunnen betalen. Die gewoon geen geld in reserve hebben om naast het maandelijks overleven een schamele 385 euro op tafel te leggen. Hoe vaak hebben de kerken daarin bijgestaan?


Carola Schouten vertelde over haar eigen armoede die zij ook gekend heeft in haar leven. Zij was aanwezig, betrokken omdat zij die ondergrens kent uit de praktijk van haar eigen leven. Carola vertelde hoe zij benaderd werd door een mevrouw die buiten haar eigen schuld om in financiële nood was geraakt. Financiële nood door een te strakke uitvoering van regelgeving door een overheidsinstantie. Zij heeft ingegrepen vanuit haar machtspositie als landelijk bekende politica. De mevrouw die haar hulp zocht en vond is door haar goed geholpen. Goed werk, Carola Schouten! Maar ik riep: “Schande!” Niet om de actie van mevrouw Schouten. Nee, schande want als je de weg niet weet in het labyrint van regelgeving door de overheid, je letterlijk de weg kwijt raakt en verdwaalt in hulpbehoevendheid en ten onder kan gaan door financiële nood buiten je eigen schuld om.


Dit rapport in opdracht van de Raad van Kerken geschreven heeft nogmaals de vinger op de zweer gelegd die armoede heet. Armoede in Nederland, die u en mij ook kan overkomen als door omstandigheden buiten uw schuld uw financiële wereld instort.


Rik Bronkhorst.


Rik Bronkhorst is ambassadeur van de Raad van Kerken en woont af en toe bijeenkomsten bij als oor en oog van de Raad, waar hij dan op een persoonlijke wijze verslag van doet.

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl