Orthodox Paasverhaal

Voor Orthodoxen is de eucharistie enorm belangrijk. En het was dan ook uitermate pijnlijk dat de kerk in Odense in de jaren dertig van de vorige eeuw geen priester had. Want hoe kan je de eucharistie vieren als er geen priester is? Toch mocht de kerk niet klagen want het was al heel wat dat het gebouw nog bestond en niet zoals andere kerken moest sluiten.

Het verhaal wil dat de dictator Stalin een iriscopist raadpleegde en tevreden was over het resultaat. En omdat hij iets terug wilde doen, en wist dat de man lid van de orthodoxe kerk was, liet hij tenminste één kerk in Odense open.
Zo kwam de parochie regelmatig bijeen, maar kon er geen eucharistie worden gevierd. Zelfs met Pasen kon er geen eucharistie zijn, maar de parochie kwam wel bijeen. Massaal. Juist op die dag. En men stak kaarsen aan, en was bijeen om uitdrukking te geven aan het wonder van Pasen.

En zie toen gebeurde het op de opstandingsdag van de Heer dat er een man naar voren kwam, zich de priestermantel omlegde en de eucharistie gereed maakte. Hij wist dat hij na de dienst zou worden opgepakt, maar hij had het er voor over, deelde de eucharistie uit en verdween. Na afloop van de dienst heeft men hem niet terug gezien. De geheime politie had hem afgevoerd.

Zo ging het verder met de parochie zonder eucharistie. Een jaar later werd het weer Pasen. De mensen kwamen massaal naar de kerk. En zie er kwam opnieuw een man naar voren. Hij trok het priestergewaad aan en maakte de eucharistie gereed, zodat de gemeente tenminste met Pasen de eucharistie kon gebruiken. Hij wist dat het hem het leven zou kosten. Maar hij had het er voor over. Na afloop van de viering werd hij opgewacht door de politie en de parochie heeft hem nooit meer terug gezien.

En zie het gebeurde een jaar later......

Dat verhaal vertelde vader Heikki Huttunen, secretaris-generaal van de CEC, tijdens de een viering van secretarissen van raden van kerken in Lissabon. Hij wilde er mee laten zien hoe belangrijk de eucharistie is.

Het is de bedoeling om als Raad van Kerken in Nederland met een publicatie te komen van homilieën die met Pasen kunnen worden gehouden. Vindt u het leuk om daar misschien uw eigen overdenking in terug te zien? Stuur de tekst op naar rvk@raadvankerken.nl. Een selectie van wat er binnenkomt verschijnt in een boekje. Als uw overweging erbij is en uw adres en denominatie bij de Raad bekend zijn, krijgt u het boekje gratis thuisbezorgd.

Bron: CEC-bijeenkomst Lissabon 31 mei t/m 3 juni 2016 

Foto: Heikki vertelt zijn verhaal bij de CEC

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl