Gesprekpsalm84

Je kunt met mensen in gesprek raken over een innerlijke pelgrimage aan de hand van Psalm 84. Deze psalm beschrijft een pelgrimstocht naar het heiligdom in Jeruzalem. Drs. Kitty Bouwman heeft hierover geschreven in Herademing (december 2011). Zij wijdt drie bijeenkomsten aan de psalm; een verkenning, een verdieping en een viering.

De weergave hieronder beperkt zich tot één bijeenkomst. De oorspronkelijke versie gaat uit van een verwerking in een groep. Je kan de verwerking ook in een tweegesprek van een gids en een pastorant uitvoeren.


1. Lees psalm 84.

2. De gids vraagt: waarnaar verlang je?

3. De gids laat zien dat er verschillende beelden naar voren komen om het verlangen van de dichter uit te drukken:
Gods woning; de voorhoven van de tempel; een huis; een nest; de altaren; de pelgrimswegen van het hart; het dal van dorheid; een oase, Sion; de zon; het schild; drempel van het huis van God; de tenten van de goddeloosheid; de weg; de rust in God. De gids vraagt: Welk beeld uit de psalm herken je in het bijzonder?

4. Als er in een grotere groep wordt gewerkt, kan er een stiltewandeling worden ingelast, waarbij men in stilte nadenkt over de beelden en daarna in groepen van twee het aansprekende beeld verder benoemt.
Als er sprake is van een tweegesprek kan men het gekozen beeld verder verkennen met vragen als: wat zie je voor je? wat vertedert / wat is vervreemdt? wat betekent het beeld voor de weg die je hebt te gaan?

5. Het gesprek kan worden afgesloten met een gebed. Bijvoorbeeld:


Ga met mij uw weg,
het onbekende land in,
daar waar de verte wenkt
en de horizon teken is van een nieuw begin.


Ga met mij uw weg,
dat ik niet aarzel, niet treuzel,
niet draal,
maar waarachtig mens word
en niet in mijn eigen veelheid verdwaal
(…)


Ga met mij uw weg,
vanaf de oorsprong reeds
mij ingeweven,
die mij thuis brengt,
daar waar U verblijft,
mijn bestemming is,
de zin van mijn leven.
Ga met mij uw weg.

(Sabine Nijland)

Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl