Paulusspel

We noemen het ‘een Paulusspel’. Eigenlijk is het een werkvorm. Het spel brengt mensen in gesprek over hun levensweg en doet misschien wel een beetje denken aan het ganzenbord. Het is verbonden met de zendingsreizen van Paulus en kan als een toepassing van een pelgrimage worden gezien. Aarnoud van der Deijl ontwikkelde het. Woord en Dienst, een uitgave van het Boekencentrum, heeft het integraal gepubliceerd met een theologische toepassing en een uitvouwbaar bord in de juni – juli – uitgave 2015. Je kunt het bord en de kaartjes ook zelf maken.


Aarnoud van der Deijl is predikant te Oost-Souburg (Zeeland) en docent aan de Pabo in Vlissingen. Het spel bestaat uit een landkaart van de Middellandse Zee, waarop de zendingsreis van Paulus in beeld is gebracht die ook beschreven wordt in Handelingen 27. ‘Wat Paulus in Handelingen meemaakte, kan ons ook overkomen’, schrijft Van der Deijl. ‘Een mens moet soms veel doormaken, moet soms net als deze schepelingen veel ballast loslaten (hij verwijst naar het verhaal beschreven in Handelingen 27, red.), zal ooit zelf ook het eigen schip moeten verlaten, maar zal uiteindelijk door de nacht heen het licht zien. En aan land komen’.

Het spel begint met het gooien van een dobbelsteen. De speler zet zijn pion het gegooide aantal plaatsen vooruit. Hij of zij leest het kaartje dat bij de plaats hoort, waar de pion belandt. Het gaat om vragen als: ‘Wat is jouw anker?’ ‘Welke ballast heb jij in je leven overboord gegooid?’, ‘Wat voedt jou?’ De speler leest de vraag voor en geeft antwoord. Andere spelers mogen er vragen bij stellen, niet om in discussie te gaan, maar om het antwoord beter te begrijpen en de persoon recht te doen. Gezien het aantal vakjes zal men met twee of drie gespreksrondes bij het einde zijn. Als je aan het einde meer ogen gooit dan er nog nummers op het bord zijn, mag je een vraag beantwoorden die je leuk vindt. Aarnoud suggereert in ee toelichting dat je het met ongeveer acht personen speelt en dat je na twee of drie rondes klaar bent. Het spel duurt ongeveer een uur.


Woord en Dienst heeft trouwens een hele special gemaakt over de pelgrimage onder het motto ‘De reis van je leven’. Losse nummers zijn te koop bij Boekencentrum voor € 7,94 incl. porto (www.woordendienst.nl). Bijgaand vindt u een afbeelding van het bord.

Hieronder nemen we de 10 vragen op:

1. Vertrek (lees Handelingen 27: 1)
Vragen:
Voel je je wel eens gevangen?
Wat houdt jou of ons als kerk gevangen?


2. Reisgenoten (lees Handelingen 27: 2-3)
Vragen:
Hoe belangrijk zijn reisgenoten voor je?
Wat voor ‘zorg’ bieden jouw reisgenoten je?


3. Tegenwind (lees Handelingen 27: 4-7a)
Vraag:
Wat ervaar jij als tegenwind op dit moment, voor jou persoonlijk, voor de kerk of voor de samenleving?


4. Goede Havens (lees Handelingen 27: 7b-8)
Vraag:
Wat zijn voor jou goede havens, waar je op adem kunt komen?


5. Anker (lees Handelingen 27: 9-17)
Vraag:
Wat is jouw anker?


6. Ballast (lees Handelingen 27: 18-19)
Vraag:
Welke ballast heb jij in je leven overboord gegooid?


7. Advies (lees Handelingen 27: 20-21)
Vragen:
Heb jij wel eens het gevoel dat er niet naar je geluisterd wordt / is?
Welk advies zou jij nu met een scheepstoeter rond willen bazuinen?


8. Engel (lees Handelingen 27: 22-26)
Vragen:
Heb je wel eens een engel op bezoek gehad?
Als er nu een engel zou verschijnen, wat zou hij je dan nu zeggen?


9. Voeding (lees Handelingen 27: 27-38)
Vraag:
Wat voedt jou?


10. Aankomst (lees Handelingen 27: 39-44)
Vraag:
Wat is de bestemming of het doel van jouw reis?


Raad van Kerken in Nederland
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN AMERSFOORT

Facebook Twitter LinkedIn
phone033-4633844
emailrvk@raadvankerken.nl