Raad van Kerken in Nederland

Geloof | Beleving eucharistie en avondmaal

De Raad van Kerken heeft het onderwerp ‘beleving van eucharistie en avondmaal’ hoog op de agenda staan. Er is een kerngroep gevormd, die werkt aan een eindrapportage, vermoedelijk zo omstreeks Pinksteren 2015.

Er is een groep van ruim dertig deskundigen uit verschillende kerken, die enkele keren bij elkaar komt en de contouren van het thema verder in kaart brengt.

Er wordt ook gewerkt aan concreet toerustingsmateriaal. Raden van kerken, gemeenten, parochies en anderen die met het thema aan de slag willen kunnen gebruik maken van enkele filmpjes, waarin mensen antwoorden op de vraag: ‘Vertel eens wat je in het bijzonder geraakt heeft bij een recente viering’. Klik hier.

U kunt ook reacties insturen, naar aanleiding van een concrete vragenlijst. De reacties worden meegenomen bij het schrijven van de eindrapportage. Klik hier.

Foto: basisingrediënten die standaard op een pesachtafel staan en herinneren aan de uittocht uit Egypte, het waren ingrediënten die bij de viering van Jezus voorafgaand aan zijn lijden en sterven een rol hebben gespeeld.