Raad van Kerken in Nederland

2007 | Oktober


Onderliggende pagina's:
  • Raad van Kerken: Meer aandacht nodig voor verbetering humanitaire situatie Afghanistan
  • brief Raad van Kerken aan de minister van Defensie