Oecumenisch Bulletin

Het Oecumenisch Bulletin is een algemene uitgave van de Raad van Kerken en verschijnt één tot drie keer per jaar. Het wordt verstuurd aan hen die Vriend van de Raad zijn en jaarlijks een vrijwillige bijdrage doen. Hoe u Vriend kunt worden leest u hier.

De digitale versies van het Oecumenisch Bulletin vindt u hieronder: