SIVMO: ‘We doen het samen’

‘Maak bekend dat er in Israël mensen zijn die veel doen voor vrede en het standhouden van mensenrechten. De groepen die wij vanuit Nederland steunen doen dat allemaal. Ze vullen elkaar aan, en werken vaak samen. De één maakt dienstweigeringen mogelijk, de ander brengt iets in kaart, gaat praten, bidden. Door het werk van hen te steunen, wordt mijn boosheid en machteloosheid wat minder.’ Aan het woord is Femke Roos, sinds 2019 voorzitter van de Stichting Israëlische Vredes en Mensenrechtengroepen (SIVMO), die zich vanuit Nederland inzet voor een rechtvaardiger Israël. Het bestuur van de Stichting zocht contact met het bureau van de Raad van Kerken met het doel de inzet voor vrede en mensenrechten in Israël breder onder de aandacht te brengen.

SIVMO werd in 1994 opgericht door Anneke Mouthaan en Harry de Winter, die in 2001 ook aan de wieg stonden van Een Ander Joods Geluid. Beide organisaties onderhouden contact met elkaar. Een Ander Joods Geluid richt zich op het publieke debat en schuwt politieke uitspraken niet, de stichting SIVMO richt zich helemaal op de financiële ondersteuning van vredes- en mensrechtenorganisaties in Israël. Femke Roos (uiterst links op de foto): ‘Toen ik in 2019 aantrad was er een klein bestuur dat graag wilde stoppen. Er was onduidelijkheid binnen de organisatie en er was behoefte aan verandering en vernieuwing. Ik ben toen op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden. Wij zijn gestopt met het werken met betaalde krachten en zijn verdergegaan met alleen vrijwilligers. Ons doel is zo min mogelijk onkosten te maken en zoveel mogelijk inkomsten voor onze groepen op te halen. Informatie over hun activiteiten en ervaringsverhalen publiceren we in onze nieuwsbrief en op de website, www.sivmo.nl.’

Vijftien groepen

Op de website is een overzicht te vinden met een beschrijving van de doelstelling en de activiteiten van de vijftien groepen die we ondersteunen. Daartoe behoort de in 1995 opgerichte Parents Circle, die Palestijnen en Israëli’s bij elkaar brengt die een familielid hebben verloren in het wederzijdse geweld. ‘Deze lotgenoten kiezen ervoor om woede, wraak en wanhoop om te zetten in acties van hoop en verzoening,’ aldus de informatie op de website. De Parents Circle organiseerde sinds 1995 7.000 bijeenkomsten en bereikte meer dan 200.000 mensen. ‘Sinds 7 oktober is het moeilijker om elkaar te ontmoeten vanwege de reisbeperkingen. Maar via Zoom gaan de ontmoetingen door. Voor alle groepen is het werk na 7 oktober moeilijker geworden, maar geen enkele groep is gestopt. Ook de Combatants for Peace, een groep van voormalige Israëlische en Palestijnse soldaten die in 2006 is ontstaan en die zich inzet voor een geweldloze beëindiging van het conflict.’ In samenwerking met de Parents Circle organiseert Combatants for Peace jaarlijks een Israëlisch-Palestijnse Memorial Day. Op 12 mei 2024 vond deze Memorial Day voor de negentiende keer plaats in Jeruzalem. De video van deze indrukwekkende ceremonie staat op YouTube. Ook de Rabbi’s for Human Rights worden door SIVMO gesteund. Zij bestaan sinds 1988 en hebben een kantoor in Jeruzalem. Meer dan 100 rabbijnen en rabbijnen in opleiding zijn er bij aangesloten. De Rabbi’s for Human Rights zetten zich op vele manieren in voor sociale rechtvaardigheid en de rechten van Palestijnen. Zij blijven zich ook na 7 oktober inzetten voor een vreedzame oplossing.

Volhouden

‘Het is knap hoe deze groepen het volhouden,’ vertelt Femke Roos. ‘Het is roeien met de riemen die je hebt. Ze overleven en gaan door en daar heb ik grote bewondering voor. Het is niet gemakkelijk in Israël. De gevangenissen zitten vol met onschuldige mensen. De verhouding tussen Israëli’s en Palestijnen is door 7 oktober erg belast. Een groot deel van de bevolking zit er niet mee met wat er in Gaza gebeurt en redeneert van ‘kijk eens wat ze ons hebben aangedaan,’ alsof het geen mensen zijn. Palestijnen zijn volstrekt rechteloos.’ En op de vraag hoe ze het zelf volhoudt, zegt ze: ‘Ik heb weinig hoop, het enige wat ik kan doen is doorknokken, ervoor vechten. Ieder mens heeft recht op leven. Door wat te doen wordt mijn machteloosheid minder. De drang om wat te doen heeft misschien te maken met mijn verleden. Ik heb de Tweede Wereldoorlog overleefd, heb leren knokken om te blijven leven. Waar ik kracht uit put is de vernieuwing van ons bestuur dat sinds september van het vorig jaar flink is verjongd. Ik heb nu heel erg het gevoel: we doen het samen! Dat geldt voor de groepen in Israël ook. Ik ben blij dat we nu regelmatig een nieuwsbrief uitgeven die echt heel goed gelezen wordt. Dat we te vinden zijn op social media. Dat we veel contact met onze groepen in Israël hebben. Ik ben blij dat ik dit samen met mijn bestuur heb kunnen opbouwen. Soms denk ik dat ik het moet overdragen, maar ik ben goed in het delegeren en het is fijn om jonge mensen in deze contacten te kunnen begeleiden.’

Om de Israëlische mensenrechtenorganisaties te blijven steunen in hun strijd voor vrede, heeft SIVMO uw hulp hard nodig. Doneren kan via sivmo.nl/doneren.

SIVMO – Stichting Israëlische Vredes en Mensenrechten Organisaties
E – info@sivmo.nl
Bankgegevens: NL06INGB0006181625