Laudato Si’ Alliantie wordt verrijkt met ignatiaanse spiritualiteit

Het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit treedt toe tot de Laudato Si’ Alliantie Nederland. Glenn ter Veer, directeur van het platform: “We delen het besef van urgentie om met evangelische diepgang samen te werken aan bescherming en herstel van Gods Schepping”.

Extra verdieping van Laudato Si’

De oprichters van de alliantie: de KNR en de Bisschoppenconferentie zijn blij met deze toetreding. Voorzitter van de alliantie en tevens referent Kerk en Samenleving, bisschop de Korte: “Het platform wil mensen helpen de zorg voor Gods schepping gestalte te geven. Met hun speerpunten past deze organisatie uitstekend bij de boodschap van Laudato Si’.” De alliantie hoopt met deze toevoeging nog een stukje extra verdieping te kunnen bieden aan iedereen die zich bezighoudt met de zorg voor ons gemeenschappelijk huis.

Mens en natuur samenbrengen

De eerste samenwerking zal plaatsvinden tijdens de Laudato Si’ Ondersteuningsdag op 20 april. Rob Polet, coördinator en geestelijk begeleider van het platform zal hier een workshop ‘geestelijk gesprek’ geven. Dit ‘gesprek in de Geest’ vormt de basis van het synodaal proces en kan ook toegepast worden op gesprekken over ecologie. Een zinvolle techniek om te beheersen als je mensen in je parochie wilt samenbrengen.

Populaire spiritualiteit

Het eigentijdse en creatieve platform voor ignatiaanse spiritualiteit biedt onder andere de populaire gebedspodcast ‘Bidden onderweg’, een digitale retraite voor in de 40-dagentijd en in juni een ecologieretraite ‘De natuur en jij’. Dit doen zij om mensen vertrouwd te maken met hun speerpunten: bevorderen van een onderscheidende levenshouding en van het doen van de Geestelijke Oefeningen; uitgesloten mensen nabij zijn; ecologie en op weg gaan met jongeren.

Het bestuur, staf en leden van de Laudato Si’ Alliantie Nederland kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.