Scheppings(t)rouw: hoop ten tijde van de klimaatcrisis

In de week van 5 februari 2024 verschijnt Scheppings(t)rouw. Een zoektocht naar doorleefde hoop. Het boek gaat over hoe we kunnen omgaan met de moeilijke gevoelens die klimaatverandering, milieuvervuiling, biodiversiteitsverlies en andere ecologische crises teweegbrengen.

‘Het viel me op dat we veel over hoop praten’, aldus de auteur Lysanne van de Kamp. ‘De behoefte aan hoop is groot. Dat is logisch gezien de tijd waarin we leven. Maar het was voor mij onduidelijk wat we nou precies onder hoop verstaan. Als ik christenen ernaar vroeg, begonnen ze vaak over de nieuwe schepping – alsof de huidige schepping er niet toe doet. Maar dat vond ik geen hoop, eerder een kop in het zand. Ik was op zoek naar een doorleefde en activerende hoop.’

Cultuurkritiek

In het boek verweeft Van de Kamp haar persoonlijke zoektocht met theologische, psychologische en sociologische bronnen die haar helpen om de huidige tijd te duiden en om zichzelf daartoe te verhouden. Verder heeft het boek aandacht voor verhalen uit het mondiale zuiden, die resulteren in een cultuurkritiek op de westerse cultuur.

Boekpresentatie

De boekpresentatie van Scheppings(t)rouw is op 14 februari 2024 om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk in Utrecht, locatie Wittevrouwen (Bollenhofsestraat 138a). Deze datum – het is dan namelijk Valentijnsdag én Aswoensdag – past goed bij het boek, waarin onder andere staat dat liefde en rouw onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Tijdens de boekpresentatie is er voor alle zintuigen wat te beleven. Er is ruimte voor symboliek, kunst en ontmoeting.

Ontdekkingstocht Hoop & Wanhoop

De boekpresentatie is bovendien de aftrap van de ‘Ontdekkingstocht Hoop & Wanhoop’, die Micha Nederland in samenwerking met de Nieuwe Kerk Utrecht organiseert. De ontdekkingstocht bestaat uit een serie van vijf e-mails die iedereen tijdens de veertigdagentijd kan ontvangen. De mails bevatten een overdenking, gespreksvragen en een gebed en zijn bedoeld om over door te mijmeren, praten en bidden met bijvoorbeeld een groepje kerkgenoten.

Micha-boekenreeks

Scheppings(t)rouw maakt deel uit van de Micha-boekenreeks. De Micha-boekenreeks is een samenwerking tussen Micha Nederland en uitgeverij Buijten & Schipperheijn. Samen brengen zij nieuwe boeken of boekvertalingen uit die christenen raken, prikkelen en motiveren om een rechtvaardige leefstijl te ontwikkelen en die meer diepgang brengen rondom sociale en ecologische gerechtigheidsthema’s.