Materialen Week van Gebed voor eenheid 2024 nu beschikbaar

Ook in 2024 is er weer een Week van gebed voor eenheid van christenen. Van 21 tot en met 28 januari bidden christenen wereldwijd aan de hand van Lukas 10 vers 25-37. Het thema van de week luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’.

Gelovigen van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties in Burkina Faso werkten eensgezind samen bij het maken van dit materiaal voor de Week van Gebed, daarbij ondersteund door de gemeenschap van Chemin Neuf.

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid is nu beschikbaar in onze webshop:

  • Het Voorbereidingsboekje voor de Week van gebed voor eenheid van christenen bestaat uit de opzet voor de orde van dienst voor een oecumenische viering, inclusief liedsuggesties.
  • Het boekje met Reflecties en Gebedspunten beslaat de 8 dagen van gebed. Daarmee is iedere dag mee te bidden tijdens de gebedsweek. Elke dag wordt een kerngedachte rond het thema uitgewerkt met Bijbelteksten en een korte reflectie, gevolgd door een gebed en een aantal passende gebedsonderwerpen.
  • Met het Gebedsboekje voor kinderen beleven ook kinderen deze week mee. Het is samengesteld voor kinderen van 6-10 jaar. Met korte bijbeloverdenkingen, prikkelende vragen en ideeën. Ook de dank- en gebedspunten zijn geformuleerd vanuit de leefwereld van kinderen.
  • De Gebedskaartjes bevatten een van de gebeden uit de orde van dienst. Het is het gebed om christelijke eenheid, zoals de wereldwijde gemeenschap van Chemin Neuf dit dagelijks bidt.
  • Met de posters (verkrijgbaar in de formaten A3 en A2) is de Week van Gebed 2024 extra onder de aandacht te brengen.