Netten opgehaald tijdens beraadochtend 2023

Waar heeft het werk van de Raad impact? Welke zaken worden gecontinueerd of misschien geïntensiveerd en welke inzet kan beter aan anderen worden overgelaten? Welke netten kunnen misschien aan de andere kant van het oecumenisch scheepje worden uitgeworpen?

In compacte pitches schetsten twee beraadgroepen een overzicht van de vele activiteiten en resultaten. Aansluitend werd hierover in twee gespreksrondes doorgepraat. Daarbij was nadrukkelijk ruimte voor persoonlijke inzichten en reflecties.

Dit samen nadenken en spreken met leden van van andere groepen werd als verfrissend als verrijkend ervaren. Een ding stond voor iedereen buiten kijf: de Raad verricht veel en goed werk op verschillende terreinen. Na een gezamenlijke lunch vond ’s middags de Oecumenelezing 2023 plaats.