Micha Nederland biedt Kerkenpakket slavernijverleden

Micha Nederland komt met een kerkenpakket over de doorwerking van ons Nederlandse slavernijverleden, met als titel: ‘Gedeeld verleden, gedeelde toekomst’. Het kerkenpakket is gericht op de zondagsdienst van 2 juli 2023, tijdens het weekend van Keti Koti, het weekend waarin de afschaffing van de slavernij in Suriname wordt herdacht en gevierd.

Harmen Niemeijer, directeur van Micha Nederland, licht toe: ‘We horen in ons netwerk dat het Nederlandse slavernijverleden een onderbelicht thema is. De tijd is rijp om het onrecht dat heeft plaatsgevonden en nog steeds plaatsvindt bespreekbaar te maken. Om predikanten daarbij te ondersteunen maken we dit jaar een extra kerkenpakket.’

Kloof overbruggen

Het doel van het kerkenpakket is om een gesprek te openen in kerken. Hoe werkt ons slavernijverleden door tot op de dag van vandaag? Wat was de rol van christenen en wat is nu onze verantwoordelijkheid als christenen? Niemeijer: ‘Christenen missen vaak historische context en hebben hierdoor geen zicht op de structurele ongerechtigheid en maatschappelijke ongelijkheid als gevolg van ons slavernijverleden. Laten we daarom samen nieuwsgierig zijn, luisteren, dromen, eerbiedigen, uitnodigen, ervaren, aanmoedigen en vooral: de kloof overbruggen.’

Materialen

Vanaf eind mei is, op de website www.michanederland.nl/kerkenpakket-slavernij, het pakket kosteloos te downloaden om een kerkdienst of thema-avond mee te vullen, waaronder preekschetsen, een leespreek, liedsuggesties en een kinder- en tienerprogramma. Ook gespreksvragen en een historische duiding zijn inbegrepen.

Gerechtigheid doen

Micha Nederland is een netwerk van rechtzoekers en rechtbrengers die net als de profeet Micha kerken wijst op haar opdracht om gerechtigheid te dóén. Alle inhoud van het pakket werd getoetst door een expertisegroep. Het kerkenpakket kwam tot stand in samenwerking met onder andere de EO, Intercultural Church Plants, Leger des Heils, het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en SKIN.