Raad ondertekent manifest Nieuwe Economie Nu

Nog niet eerder sprak zo’n groot en divers gezelschap zich uit tegen voortgaande ongeremde economische groei. Ook de Raad van Kerken onderschrijft het appel: het roer moet om.

In gesprekken in de media en bij politieke uitspraken klinkt steeds vaker de breed gevoelde urgentie om een einde te maken aan het achterhaalde streven naar een voortdurende BBP-groei. Het huidige economische model is – zo stelt het manifest – sociaal en ecologisch, lokaal en mondiaal uitermate schadelijk.

De Raad steunt deze oproep tot transitie naar een nieuwe economie van harte. Mede-ondertekenaars zijn onder meer de ASN Bank, Both Ends, de Branchevereniging Kringloop Nederland, Greenpeace Nederland, de Jonge Klimaatbeweging, Natuur & Milieu, Our New Economy, Oxfam Novib, Solidaridad, de Transitiecoalitie Voedsel, de Triodos Bank, de VVM en Urgenda.

Welzijnseconomie

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie heeft dit streven naar een nieuwe economie verwoord in een manifest met een pleidooi om in te zetten op een welzijnseconomie. Dit door ruim 70 organisaties ondertekende manifest is dinsdag 21 februari – in het gebouw van de Tweede Kamer – aangeboden aan de leden van de commissie Economische Zaken en Klimaat.

Bij de aanbieding van het manifest sprak mede-ondertekenaar en -aanbieder Babette Porcelijn: ‘Steeds meer economen waarschuwen dat het leidende economische model ons in de problemen brengt. Focus op BBP-groei heeft lange tijd welvaart gebracht, maar dat systeem werkt inmiddels meer tégen dan voor ons. Dat is ook wel logisch, want eindeloze groei op een eindige planeet is geen reëel uitgangspunt.’

Het BBP heeft bovendien blinde vlekken voor sociaal en natuurlijk kapitaal. En daardoor kan het zijn dat het BBP wel groeit, maar de veilige basis van een stabiele samenleving en voldoende natuurlijke hulpbronnen afkalft.

Als we onze toekomst willen veiligstellen moet het systeem dus anders. En dat kan ook als we daarvoor kiezen. Ga voor een nieuwe economie waarin we ons richten op wat er werkelijk toe doet: welzijn voor iedereen, hier én daar, nu én straks. Ga voor een levende planeet. Ga voor een economie die niet om kwantiteit draait maar om kwaliteit!

Aansluitend vatte Porcelijn het manifest samen: ‘Gebruik een ander kompas: verleg het doel van BBP-groei naar welzijn en duurzaamheid. Verleg belasting op arbeid naar grondstoffen en schadelijke impact. Sluit Nederland aan bij de Wellbeing Economy Governments. Moderniseer het economie-onderwijs. Verklein onze mondiale ecologische voetafdruk in 2030 met 50% en pak ongelijkheid aan.’

‘Dit’, onderstreepte Porcelijn, ‘is de weg naar een stabiele samenleving en een bloeiende economie. Laten we die met elkaar inslaan!’