Oproep tot steun actiedag
15 februari voor slachtoffers aardbevingen

De verschrikkelijke aardbevingen van 6 februari 2023 in Turkije en Syrië, de tienduizenden doden en immense verwoesting leidden wereldwijd tot ontzetting. Van alle kanten komen nu hulpacties op gang. Ook vanuit Nederland. De Raad van Kerken roept de kerken en christenen in Nederland op om op 15 februari de nationale actiedag voor hulp aan de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië volop te steunen.

In de Turkse en Syrische gemeenschappen in Nederland wordt vanaf 7 februari koortsachtig gewerkt om hulp voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië op gang te brengen. De voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid, Mushin Koktas, vertelde me dat de geefbereidheid in de Turkse gemeenschap groot is. Iedereen is bezorgd om familie en vrienden. Iedereen wil helpen. Zijn eigen familie is ongedeerd, maar kan het huis nu niet in. De huizen moeten eerst op veiligheid gecontroleerd worden. De familie brengt in de auto de nachten door.

De directeur van Caritas Aleppo, George Kahhal, postte op zijn facebookpagina: ‘Bij alle rampen die we de afgelopen 70 jaar hebben meegemaakt, roepen we: Heer wat hebben we gedaan om al deze ellende te verdienen. Uw genade, o Heer’. Via het internationale caritasnetwerk in Rome wordt voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië hulp ingezameld.

Dichtbij en verbonden

Verschillende kerken in ons land zijn direct verbonden met het rampgebied. De Syrisch-orthodoxe gemeenschap die vanaf de jaren zeventig naar Nederland gekomen is en vooral woonachtig is in Twente, heeft haar wortels in Oost-Turkije, Syrië en Irak. De NOS was op zondag 12 februari bij de dienst in Enschede waar voor alle slachtoffers van de aardbevingen werd gebeden en waar hulp wordt ingezameld.

Ook de Grieks-orthodoxe Kerk van het patriarchaat van Antiochië is net als de Syrisch-katholieke Kerk in Nederland gevestigd. De priester van de Grieks-orthodoxe Kerk, v. Basilios Khamis, is zelf afkomstig uit Damascus. Hij is enkele jaren geleden naar Nederland gekomen voor de zielzorg van Grieks-orthodoxe Syriërs. Ook hij is meteen met een hulpactie voor Syrië gestart.

Ook in de rooms-katholieke gemeenschap in Nederland is er een grote actiebereidheid. De pastoor van de Nicolaasbasiliek en deken van Amsterdam, Eric Fennis, deed de oproep om op vrijdagmiddag 10 februari 13.00u als teken van solidariteit met de moslimgemeenschap de kerkklokken te luiden. Door de media werd het bericht overgenomen en waarschijnlijk hebben heel wat rooms-katholieke kerken afgelopen vrijdag de kerkklokken geluid. De bisschoppen riepen de parochies op om dit weekend een extra collecte te houden voor Vastenactie voor de hulp aan de slachtoffers van de aardbevingen.

Een soortgelijke oproep ging uit van de Protestantse Kerk die via de diaconale organisatie Kerk in Actie hulp biedt aan de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië.

Nationale actiedag 15 februari

Woensdag 15 februari wordt in ons land de nationale actiedag voor hulp aan de slachtoffers van de aardbevingen gehouden. Zo’n actiedag is belangrijk en er zal zeker goed gedoneerd worden. De Raad van Kerken roept ook kerken en christenen in Nederland op om deze actiedag ruimharig en genereus te steunen. Maar het kan alleen maar het begin zijn. De verwoesting in het rampgebied is zo groot, dat er op lange termijn hulp nodig is. Laten we daarnaast niet vergeten contacten te leggen met mensen die familie of vrienden in het rampgebied hebben. Elkaar simpel nabij zijn en elkaar in gebed gedenken is een belangrijke vorm van steun en troost. Laten we dat ook doen naast de materiële en financiële inzamelingen die zo hard nodig zijn.