In Vrijheid Verbonden: bundel ‘Koester de toekomst’ beschikbaar

Medio januari hoorden ruim honderd deelnemers hoe schrijfster Eva Rovers – tijdens de In Vrijheid Verbonden 2023 bijeenkomst – stelde dat onze gemeenschappelijkheid krachtig is. Als voorbeeld noemde ze de burgerberaden. Het gaat er volgens Rovers om een goede voorouder te zijn. Aansluitend deelden jonge vertegenwoordigers vanuit zes religieuze tradities hoe zij aankijken tegen duurzaamheid. De bundel die tijdens deze bijeenkomst in januari werd gepresenteerd is nu als download beschikbaar.

‘We wonen in een gemeenschappelijk huis dat aarde heet en waar we allemaal deel van uitmaken.’ Rasit Bal, één van de auteurs van de bundel die tijdens deze bijeenkomst gepresenteerd werd, sprak de wens uit dat de bundel velen mag inspireren en perspectief mag geven. ‘Begin bij jezelf’, gaf hij als opdracht aan de zaal mee. Voorzitter Bikram Lalbahadoersing was het daar helemaal mee eens: ‘Wat zou het fijn zijn als de jongeren van later kunnen zeggen: die mensen uit 2023 hebben aan ons gedacht!’

Bronnen van inspiratie

De bundel die tijdens deze bijeenkomst in januari werd gepresenteerd en nu als download beschikbaar is, heeft als titel ‘Koester de toekomst. Religies en levensbeschouwingen als bronnen van inspiratie in de klimaatcrisis en bevat zeven artikelen vanuit de zes tradities.

Vanuit de Raad van Kerken zijn twee bijdragen opgenomen: De visienota van de Raad op duurzaamheid en een artikel van de hand van Christiaan Hogenhuis, Marjolein Tiemens-Hulscher en Frans Verkleij, allen lid van de werkgroep Theologie, kerk en duurzaamheid. Deze bundel is nu als pdf beschikbaar.