‘Koester de toekomst’

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix woont maandagavond 16 januari 2023 in Tivoli Vredenburg in Utrecht het symposium bij van het interreligieuze netwerk In Vrijheid Verbonden, waarin ook de Raad van Kerken participeert. Het thema van de bijeenkomst luidt ‘Koester de toekomst.

Dit onderwerp komt voort uit de noodzaak om op zoek te gaan naar duurzame vormen van (samen)leven. Als Nederlandse samenleving, maar uiteraard ook als gehele wereld, staan we voor de uitdaging om drastische maatregelen te nemen om de verdere opwarming van de aarde tegen te gaan.

De overheid en het bedrijfsleven zijn veelal de dominante gesprekspartners in de discussies over duurzaamheid. Maar hoe zit het met de levensbeschouwingen en religies? Welke noties leven er bij hen over een duurzame wereld? Op welke manier willen zij verantwoordelijkheid nemen?

Bovengenoemde vragen staan centraal tijdens de lezing van Eva Rovers op deze avond. Zij is auteur van onder andere ‘Nu is het aan ons, oproep tot echte democratie’. In deze publicatie geeft zij aan dat burgers politiek niet alleen aan politici moeten overlaten. Daarvoor zijn onze problemen te complex. Vooral een veelkoppig monster als de klimaatverandering vraagt om een veelkoppige aanpak.

Daarnaast is er op het symposium een panelgesprek met jonge vertegenwoordigers vanuit het Boeddhisme, Hindoeïsme, Jodendom, Christendom, de Islam en het Humanisme over de betekenis van duurzaamheid binnen deze tradities.

Tenslotte zal aan Prinses Beatrix het eerste exemplaar worden overhandigd van de bundel waarin de zes tradities hun religieuze en levensbeschouwelijke visie op duurzaamheid presenteren. 

In Vrijheid Verbonden

In Vrijheid Verbonden is een netwerk van mensen die vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen samenkomen en de handen ineen slaan om zich gezamenlijk te presenteren en sterk te maken voor de democratie. De eerste bijeenkomst werd ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Beatrix in 2005 georganiseerd. De gemeente Utrecht is mede-gastheer.

Wilt u ook aanwezig zijn bij deze bijeenkomst? Stuur dan een mailtje naar rvk@raadvankerken.nl. U krijgt dan een link toegestuurd waarmee u zich kunt registreren.

Foto: bijeenkomst vam In Vrijheid Verbonden 2020. In het midden prinses Beatrix, geheel rechts Christien Crouwel, die de Raad van Kerken vertegenwoordigt in In Vrijheid Verbonden